Agenda

Bijeenkomst over bloed in Enschede

Medisch Spectrum Twente, Auditorium C29, Koningsplein 1, 7512 KZ Enschede

Jennita Slomp, laboratoriumspecialist klinische chemie en hematologische chemie geeft uitleg over de rol die bloed speelt bij de diagnose en de verdere behandeling.

Medisch Spectrum Twente, locatie Enschede - foto Marlies Lenselink

Programma

  • 19.00 uur Ontvangst met koffie en thee, lotgenotencontact, informatiestand
  • 19.30 uur Welkom en opening
  • 19.45 uur Lezing door Jennita Slomp
  • 20.30 uur Pauze
  • 20.50 uur Beantwoording vragen
  • 21.15 uur Afsluiting

Aanmelden kan via het online formulier. Lukt dat niet? Neem dan contact op met Maike Sikkema,
tel. 053-431 78 73.

AGENDACategorieën