GEANNULEERD Informatiebijeenkomst Acute leukemie

Acute leukemie


Deze informatiebijeenkomst gaat niet door.

In samenspraak met de artsen van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft hebben we besloten om de bijeenkomst over aanvullende acute leukemie op 15 april niet door te laten gaan. Dit in verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Dat virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De Hematon achterban bestaat voor een deel uit mensen met een verminderde weerstand. Wij willen uiteraard niet het risico lopen dat jullie ziek worden of het virus binnen het ziekenhuis brengen.

We gaan ervan uit dat iedereen begrip heeft voor het feit dat we juist voor mensen met een hemato-oncologische aandoening extra voorzichtig zijn.

Op een later tijdstip zullen we deze bijeenkomst opnieuw organiseren en daarvoor word je uiteraard ruim van tevoren voor uitgenodigd. Je kunt je dan opnieuw aanmelden. Houdt onze website in de gaten.

We hopen dat het coronavirus binnen afzienbare tijd onder controle is en dat we jullie binnenkort kunnen begroeten op één van de komende regionale Hematonbijeenkomsten.

19.00 uur

Inloop met koffie en thee

19.30 uur

Welkom door Hematon

19.40 uur

Ziektebeeld en behandeling. De fitte patiënt: altijd een stamceltransplantatie of soms toch niet intensief, door Rolf Brouwer, internist-hematoloog

20.10 uur

Pauze met hapje en drankje

20.40 uur

De niet-fitte patiënt: wat zijn de dilemma’s? door Rolf Brouwer, internist-hematoloog

21.10 uur

Gelegenheid voor het stellen van vragen

21.30 uur

Afronding en sluiting


Dit is een medische informatiebijeenkomst voor patiënten met AML, ALL en APL.

Je bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst en ook naasten zijn welkom!

Meld je aan via het online inschrijfformulier.
Lukt dat niet, bel dan met Ada van Oosten, tel. 0174 - 41 52 68.

Datum

Starttijd - eindtijd

19.00 - 21.30

Locatie

Reiner de Graaf Gasthuis, Het Melkmeisje, 5e etage
Reiner de Graafweg 3, 2625 AD Delft