ALL - late effecten

De behandeling van ALL kan, ook jaren later, nog haar sporen achterlaten. Dat worden 'late effecten' genoemd.

}

De meeste kinderen en jongvolwassenen die ALL krijgen genezen van deze ziekte na een intensieve behandeling. Helaas betekent dat niet dat deze mensen later kerngezond zijn. De effecten van de chemotherapie en eventuele bestraling kunnen op de lange termijn blijven opspelen. Ook volwassenen die een minder intensieve behandeling hebben gehad, ondervinden soms na verloop van tijd deze late gevolgen.

Problemen die zich kunnen voordoen:

  • moeheid
  • geheugenstoornissen, leerproblemen, gedragsstoornissen
  • neiging tot overgewicht
  • onvruchtbaarheid; zowel bij mannen als bij vrouwen kan onvruchtbaarheid het gevolg zijn van chemotherapie. De kans op onvruchtbaarheid is afhankelijk van de soort cytostatica en de duur van het gebruik ervan. Soms blijkt bij jonge mensen, na genezing van acute leukemie, een zwangerschap mogelijk. Dit is alleen het geval als er geen hoge dosis chemotherapie en bestraling vanwege een stamceltransplantatie is gegeven
  • hartproblemen
  • botontkalking
  • verhoogde kans op een andere vorm van kanker

Om hier zicht op te hebben is er een LATER-polikliniek voor kinderen. Voor volwassenen geldt: bespreek met je huisarts of behandelend specialist op welke effecten je alert moet zijn en of regelmatige controle gewenst is.