Indolent non-hodgkinlymfoom - bijwerkingen

Het is niet mogelijk om te voorspellen van welke bijwerkingen je last zult krijgen tijdens de behandeling. De bijwerkingen, en de mate waarin je daar last van hebt, verschillen per medicijn, per mens en ook per fase van de ziekte.

Een aantal veelgebruikte medicijnen voor non-hodgkin kan polyneuropathie veroorzaken. Deze aandoening ontstaat onder meer door schade aan de zenuwen als gevolg van de chemotherapie. Dat kan onder meer krachtverlies, tintelingen, een doof gevoel en pijn veroorzaken, vooral in handen en voeten. Het is belangrijk deze bijwerking snel te melden aan je arts. Daarnaast komen bijwerkingen als misselijkheid, vermoeidheid en een verhoogde kans op infecties voor.

Rituximab 

Vooral tijdens de eerste toediening: reactie op de infusie, bijvoorbeeld koorts, rillingen, kortademigheid, piepende ademhaling, misselijkheid, buikpijn, lage bloeddruk. Bij de meeste patiënten treden deze bijwerkingen alleen op tijdens het eerste infuus.
Onderhoudsbehandeling met rituximab: er kan een tekort ontstaan aan normale afweereiwitten (IgG), waardoor de kans op infecties, vooral luchtweginfecties vergroot wordt.

CVP/COP-kuur

Milde remming van de bloedaanmaak in het beenmerg; verminderde aanmaak van rode en witte bloedlichaampjes (beenmergdepressie), waardoor respectievelijk bloedarmoede, vermoeidheid, een grotere kans op infecties en verminderde aanmaak van bloedplaatjes waardoor de bloedingsneiging toeneemt, misselijkheid. Neuropathie ten gevolge van de vincristine: pijn of tintelingen of minder gevoel in vooral de voeten en handen, soms ook krachtsverlies. Het is erg belangrijk klachten van neuropathie direct te melden. Het kan zijn dat de dosis in de volgende kuur moet worden aangepast of dat het middel zelfs helemaal moet worden weggelaten. 
Deze kuur geeft weinig kans op haaruitval (het komt af en toe voor) en meestal geen mucositis (slijmvliesbeschadiging).

CHOP-kuur

Deze kuur geeft sterkere beenmergdepressie en meer kans op misselijkheid en braken. De kans op neuropathie (ten gevolge van de vincristine: pijn of tintelingen of minder gevoel in vooral de voeten en handen, soms ook krachtsverlies) is vergelijkbaar met andere kuren. Het is enorm belangrijk om klachten van neuropathie direct te melden aan je behandelend arts. Het kan zijn dat de dosis in de volgende kuur moet worden aangepast of dat het middel moet worden weggelaten.
Deze kuur geeft een grote kans op haaruitval en kan ook mucositis (slijmvliesbeschadiging) geven, wat zich vooral kan uiten als pijn in de mond en diarreeklachten. Daarnaast is de adriamycine in de kuur schadelijk voor de hartspier, vooral als je het in een hoge (totale) dosering krijgt. Als je ook hartklachten hebt, krijg je eerst een onderzoek waarbij de hartfunctie in kaart wordt gebracht. Soms kun je geen adriamycine krijgen als je hartfunctie al verminderd is.

Bendamustine

Een behandeling met bendamustine leidt ook tot beenmergdepressie, waarbij deze soms lang kan aanhouden (ook als de kuren al gestopt zijn). Daarbij heb je dus meer kans op infecties, bloedarmoede en bloedingen. Deze behandeling geeft minder kans op neuropathie en mucositis, en geeft geen haaruitval. Wel heb je kans op huidafwijkingen en soms kun je infecties met niet-typische verwekkers krijgen, zoals virussen, schimmels en pneumocystis.