Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Jan Mol

Jan Mol

Geboren Dordrecht, 16 april 1954
Woonplaats Houten 

Voelt zich betrokken bij Hematon omdat
ik mij bewust werd van de noodzaak van belangenbehartiging door Hematon toen ik zelf werd geconfronteerd met non-hodgkinlymfoom. Ik ben aan de Landbouw Universiteit Wageningen opgeleid tot moleculair wetenschapper en heb stagegelopen bij het Nederlands Kanker Instituut. Na mijn promotieonderzoek bij het Erasmus MC heb ik in Utrecht een onderzoeksgroep opgezet die zich bezighoudt met diermodellen voor hormoongevoelige tumoren. In het kader van 'One Medicine' doe ik bij de faculteit Diergeneeskunde onderzoek naar nieuwe kankerbehandelingen voor bijvoorbeeld borstkanker en lymfoom.

Wil met Hematon bereiken dat
er bij Hematon een goede communicatie is binnen de diverse commissies en werkgroepen zodat we optimaal met elkaar de doelen van Hematon kunnen verwerkelijken, met oog en waardering voor ieders bijdrage. Als 'linking-pin' naar de commissie Belangenbehartiging wil ik graag mee de belangen van de patiënt bij de beroepsgroep van hematologen, verzekeraars en farmaceuten bevorderen. En ervoor zorgen dat alle expertise binnen de commissie optimaal aangewend kan worden. 

Nevenfuncties betaald
Universitair hoofddocent, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

Nevenfuncties onbetaald
Organist/pianist, continuo speler, liefhebber van klassieke muziek

Beeld Harold van Beele