Lid commissie administratie

Wie zijn wij?

Hematon is de patiëntenorganisatie voor mensen met een hematologische-oncologische aandoening, mensen die daarvoor een stamceltransplantatie (hebben) ondergaan en hun naasten. Speerpunten zijn lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening. Bij Hematon zijn 150 betrokken en ervaringsdeskundige vrijwilligers actief om deze speerpunten waar te maken. Ze werken in de regio of op landelijk niveau. Goede gemotiveerde vrijwilligers zijn onmisbaar voor Hematon. 
De  Commissie Administratie is actief op drie hoofdterreinen: financiën, ledenadministratie en ICT-zaken.

Wat ga je doen?

Samen met de penningmeester werk je aan:

  • administratieve processen in de organisatie
  • goed laten functioneren van ledenadministratie en financiële administratie
  • opstellen begroting en meerjarenraming en (periodieke) rapportages
  • inspelen op subsidie-trends
  • werven van sponsoren en contacten met vermogensfondsen
  • samenwerking met de koepelorganisatie NFK, onder andere aan een gezamenlijk CRM
  • advisering over contributie- en donatie zaken
  • ondersteuning projecten, commissies en werkgroepen binnen Hematon

Heb je interesse in en affiniteit met cijfers, administratieve processen en ICT-zaken die de financiële en administratieve processen ondersteunen, dan ben je meer dan welkom om kennis te maken met het werk van de commissie.

Wat biedt Hematon jou?

We  werken je in,  bieden je begeleiding en scholing, en organiseren informatieve bijeenkomsten waar je andere vrijwilligers ontmoet. We vergoeden je onkosten op declaratiebasis. 

Meer weten? 

Bernard de Haan, penningmeester en voorzitter van de commissie, wil je graag meer vertellen. Hij is bereikbaar via email penningmeester@hematon.nl.