Lid commissie communicatie

}

Wij zijn op zoek naar:

Lid commissie communicatie
 

Wie zijn wij?

Hematon is de patiëntenorganisatie voor mensen met een hematologische-oncologische aandoening, mensen die daarvoor een stamceltransplantatie (hebben) ondergaan en hun naasten. Speerpunten zijn lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening. Bij Hematon zijn 150 betrokken en ervaringsdeskundige vrijwilligers actief. Ze werken op regionaal of landelijk niveau. Goede, gemotiveerde vrijwilligers zijn onmisbaar voor Hematon.

Wat doen we? 

De commissie Communicatie is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid van Hematon en de uitvoering daarvan. We zorgen onder meer voor de website, het magazine, folders en brochures, nieuwsbrieven en voor de presentatie van Hematon op sociale media en de informatievoorziening op deze media. Daarnaast verzorgt de commissie promotiemateriaal en uitnodigingen voor informatie- en lotgenotenbijeenkomsten.

Naar wie zijn we op zoek?

We zoeken iemand die:

  • zich in kan leven in onze doelgroepen,
  • meedenkt in het vertalen van informatiebehoeften naar communicatiemiddelen,
  • specifieke kennis van of interesse in een van de volgende gebieden heeft: redactie, online communicatie, audiovisuele communicatie, social media of drukwerkbegeleiding,
  • gemakkelijk schakelt van ‘meedenken’ naar ‘meewerken’
  • de Nederlandse taal goed beheerst,
  • goed kan samenwerken in een team.

Ervaringsdeskundigheid is een pre.

Wat verwachten we van je?

Je neemt een van de vaste taken van de commissie voor je rekening en draagt daar de verantwoordelijkheid voor. Er wordt verwacht dat je actief deelneemt aan de commissievergaderingen.

Wat biedt Hematon jou? 

Je maakt deel uit van een goed team waar professionaliteit en kwaliteit voorop staan. De commissie communicatie bestaat voor het merendeel uit patiënten. We ondersteunen elkaar waar dat nodig is.
Onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

Heb je interesse?

Heb jij talent voor en ervaring met communicatie en vind je het leuk om daarmee bezig te zijn? Dan ben je van harte welkom om kennis te komen maken met de commissie.
Cor van Vlaanderen, interim-voorzitter van de commissie, kan je er meer over vertellen.
Hij is bereikbaar via e-mail: secretaris@hematon.nl.