Hodgkinlymfoom - vooruitzichten

 

Dankzij de medische ontwikkelingen heb je als hodgkinpatiënt een gunstige overlevingskans. Deze is de afgelopen jaren flink toegenomen. Tussen 1989 en 1994 was 76% van de patiënten na vijf jaar nog in leven. Tussen 2001 en 2005 nam dit toe naar 81%. Tussen 2005 en 2015 is de kans om na vijf jaar nog in leven te zijn gestegen naar 89%. Je overlevingskans hangt niet alleen af van de soort behandeling die je krijgt, maar is ook afhankelijk van je leeftijd, je conditie en het stadium van de ziekte.

Late effecten

Bestraling, chemotherapie, miltverwijdering en stamceltransplantatie kunnen ook op langere termijn klachten geven. Er zijn speciale BETER-poliklinieken waar ex-Hodgkinpatiënten, die minimaal 5 jaar lymfoomvrij zijn, terecht kunnen voor een nazorgprogramma.
Meer informatie op www.beternahodgkin.nl