Medewerk(st)er ICT & Ondersteuning

Wie zijn wij?

Hematon is de patiëntenorganisatie voor mensen met een hematolo-oncologische aandoening, mensen die daarvoor een stamceltransplantatie (hebben) ondergaan en hun naasten. Speerpunten zijn lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening. Bij Hematon zijn 150 betrokken en ervaringsdeskundige vrijwilligers actief. Ze werken op regionaal of landelijk niveau. Goede, gemotiveerde vrijwilligers zijn onmisbaar voor Hematon.

Wat doen we? 

De werkgroep Beheerforms is onderdeel van de commissie ICT & Ondersteuning. Deze werkgroep maakt gebruik van een softwaretool genaamd Formdesk waarmee onder andere patiënten zich inschrijven op de website van Hematon voor lotgenotenbijeenkomsten. 

Formdesk is een onlinetool waarmee het mogelijk is formulieren te ontwikkelen, te testen en te onderhouden. De formulieren worden voor en door Hematon gemaakt, in samenwerking met de gebruikers: leden van commissies, regio's en werkgroepen. In sommige gevallen wordt contact onderhouden met de ledenadministratie van het NFK. 

Naar wie zijn we op zoek?

Wij zoeken iemand die de regio's met Formdesk kan ondersteunen bij het organiseren van online regiobijeenkomsten en, zodra dat weer kan, ook bij de fysieke regiobijeenkomsten.

Taken ondersteuning:

 • Afstemmen van eisen en wensen van vrijwilligers 
 • Gebruikersmanagement  
 • Programmeren in HTML  
 • Formulieren anonimiseren en archiveren 

Overige taken van Beheerforms: 

 • Formulieren ontwikkelen en testen 
 • Vertalen van werkprocessen naar technische processen en functionaliteit en andersom 
 • Maken en onderhouden van API keys 
 • Programmeren in CSS

Elke beheerder heeft kennis van: 

 • De werking en mogelijkheden van formulieren 
 • Rollen en toegangsniveaus  
 • Het verschil tussen front-end, back-end en beheer
 • De werking van databases
 • Beveiliging en privacy (Wet AVG)

Een beheerder is sociaal vaardig, kan op afstand en online werken en kan zich verplaatsen in een ander. Een vrijwilliger van Hematon verdiept zich niet alleen in de eigen werkzaamheden, maar ook in de organisatiestructuur en onderlinge afhankelijkheden. Binnen Hematon wordt professioneel gewerkt met ervaringsdeskundige vrijwilligers.

Wat verwachten we van je?

Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen waarin de werkzaamheden voor de komende periode worden verdeeld en nadere afspraken worden gemaakt. Het is belangrijk dat de verschillende werkzaamheden door alle teamleden kunnen worden verricht, zodat de teamleden elkaar kunnen vervangen en de continuïteit van de werkgroep Beheerforms is gegarandeerd. Je bent of wordt lid van Hematon.

Wat biedt Hematon jou? 

Je maakt deel uit van een goed team waar professionaliteit en kwaliteit voorop staan. Zo nodig is het mogelijk om cursussen te volgen. De vrijwilligers bestaan merendeels uit patiënten. We ondersteunen elkaar waar dat nodig is.
Onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

Heb je interesse?

Heb jij zin om onderdeel uit te maken van een groep van vrijwilligers die zich actief bezighoudt met het ondersteunen van mensen met kanker en heb je ervaring met ICT? Dan ben je van harte welkom om kennis te komen maken met de werkgroep. De mensen van Beheerforms kunnen je er meer over vertellen:   beheerforms@hematon.nl