Medewerk(st)er Virtueel Kantoor (intranet)

Wie zijn wij?

Hematon is de patiëntenorganisatie voor mensen met een hematolo-oncologische aandoening, mensen die daarvoor een stamceltransplantatie (hebben) ondergaan en hun naasten. Speerpunten zijn lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening. Bij Hematon zijn 150 betrokken en ervaringsdeskundige vrijwilligers actief. Ze werken op regionaal of landelijk niveau. Goede, gemotiveerde vrijwilligers zijn onmisbaar voor Hematon.

Wat doen we? 

De werkgroep ICT & Ondersteuning is verantwoordelijk voor het op elkaar afstemmen van de verschillende automatiseringswerkzaamheden die plaatsvinden binnen Hematon. Naast de website is er een CRM voor de ledenadministratie en worden gegevens verwerkt van aanmeldingen voor landelijke of regionale bijeenkomsten. Tevens beschikt Hematon over een intranet waarmee de vele vrijwilligers informatie met elkaar uitwisselen en waar allerlei hulpmiddelen beschikbaar zijn. Dit wordt binnen Hematon het Virtueel Kantoor genoemd. Het Virtueel Kantoor wordt vormgegeven door middel van Microsoft 365. 

Naar wie zijn we op zoek?

We zoeken iemand die:

 • graag een bijdrage wil leveren voor patiënten met kanker,
 • ervaring heeft met Microsoft 365 en specifiek met Sharepoint,
 • ongeveer 10 uur per week voor Hematon actief wil zijn,
 • deel wil uitmaken van een groepje (team) met vrijwilligers die gezamenlijk voor het beheer van het Virtueel Kantoor wil zorgen. Denk hierbij aan:
   
  • oplossen van problemen en terug communiceren aan de vrijwilligers
  • onderhouden van stamgegevens en sjablonen/templates
  • beheren van toegangsrechten
  • adviseren over verbeterpunten,
 • andere vrijwilligers wil ondersteunen in het gebruik van het Virtueel Kantoor,
 • die het leuk vindt om nieuwe technieken die binnen het Microsoft 365 platform beschikbaar komen te vertalen naar mogelijkheden voor Hematon,
 • goed kan samenwerken in een team,
 • graag onderdeel wil zijn van de enthousiaste vrijwilligers van Hematon.

Wat verwachten we van je?

Er wordt verwacht dat je actief deelneemt aan de teamvergaderingen. Tijdens de teamvergaderingen worden de werkzaamheden voor de komende periode verdeeld en nadere afspraken gemaakt. Het is belangrijk dat de verschillende werkzaamheden door alle teamleden kunnen worden verricht, zodat de teamleden elkaar kunnen vervangen en de continuïteit van het Virtueel Kantoor is gegarandeerd.

Wat biedt Hematon jou? 

Je maakt deel uit van een goed team waar professionaliteit en kwaliteit voorop staan. Zo nodig is het mogelijk om cursussen te volgen. De vrijwilligers bestaan merendeels uit patiënten. We ondersteunen elkaar waar dat nodig is.
Onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

Heb je interesse?

Heb jij zin om onderdeel uit te maken van een groep van vrijwilligers die zich actief bezighoudt met het ondersteunen van mensen met kanker en heb je ervaring met ICT? Dan ben je van harte welkom om kennis te komen maken met de werkgroep. Steven Hartjes, voorzitter van de werkgroep ICT & Ondersteuning, kan je er meer over vertellen.
Hij is bereikbaar via e-mail: steven.hartjes@hematon.nl.