1 november 2016 - Hengelo

Verslagen

In de toekomst kanker voorkomen of altijd genezen? Internist-hematoloog Kees Gerrits denkt niet dat dat gebeurt. Maar nieuwe medicijnen bieden wel perspectief en hoop op een langere overlevingsduur en een betere kwaliteit van leven. Dat was een van de conclusies tijdens de regiobijeenkomst in Hengelo over chronische lymfatische leukemie (CLL) en myelodysplastisch syndroom (MDS).

Internist-hematoloog Kees Gerrits hield een presentatie over CLL en MDS. Hij sprak onder meer over diagnose, verloop van de ziekte, behandeling en nieuwe medicijnen. In totaal bezochten twintig (ex-) patiënten, partners en naasten de avond.

Kees Gerrits benadrukte dat CLL en MDS heel verschillende ziektebeelden zijn. Toch zijn er ook overeenkomsten. Voor iedere patiënt in de zaal gold dat hij vanaf de diagnose in principe voor de rest van zijn leven patiënt is. Dat bood raakvlakken en gespreksonderwerpen voor lotgenotencontact. Aandacht was er bijvoorbeeld voor de vraag: 'wanneer behandelen en wanneer niet?'. Kwaliteit van leven versus noodzaak tot behandeling, wat zijn daarvoor de criteria? Genezing is niet altijd het uitgangspunt en het verloop van de ziekte bij een specifieke patiënt is vooraf niet duidelijk. Dan zijn kwaliteit van leven bij de beslissing wel of niet te behandelen, en over de wijze van behandelen zeer belangrijk. Kees Gerrits verwoordde het zo: 'Als het gazon nog groen genoeg is ook al zit er onkruid in, hoef je niets te doen, maar als het slechter wordt, moet je gaan behandelen.'

Uit de zaal kwam de vraag aan de internist of hij denkt dat zoiets bestaat als de heilige graal ten aanzien van kanker. Is het in de toekomst mogelijk kanker te voorkomen of altijd te genezen? Kees Gerrits gaf aan dat hij daarin niet gelooft. Hij wees wel op het feit dat in een aantal gevallen steeds meer duidelijk wordt of een medicijn voor een bepaalde groep patiënten met een bepaald specifiek kenmerk aan hun ziekte een meerwaarde kan hebben. De ontwikkelingen op het gebied van behandeling van bijvoorbeeld CLL gaan momenteel snel. Onder meer door van nieuwe medicijnen op de markt. Al deze ontwikkelingen bieden perspectief en hoop voor (nieuwe) patiënten.

Meest gelezen

Meest recente artikelen