12 april 2016 - Rotterdam

Verslagen

Op 12 april hield regio Zuidwest-Nederland een bijeenkomst in het Erasmus MC in Rotterdam, locatie Daniel den Hoed. Annoek Broers, hematoloog van het Erasmus MC en ex-patiënt Simon Munter gaven een duo-presentatie. De presentatie ging over de intensieve behandeling van acute leukemie met chemotherapie en allogene stamceltransplantatie.

Door de wisselwerking tussen arts en patiënt werd het niet alleen een theoretisch betoog, maar ook een helder, herkenbaar verhaal. Allereerst werd besproken met welke klachten iemand binnenkomt bij de hematoloog. Na dat eerste bezoek probeert de hematoloog binnen twee tot drie dagen een diagnose te stellen door middel van bloedonderzoek, radiologie en beenmergonderzoek. Vaak wordt er bij acute leukemie nog een ruggenprik gedaan. De leukemie kan immers ook in het hersenvocht geconstateerd worden. Aan de hand van alle uitslagen bekijkt de hematoloog of het een gunstige of ongunstige vorm is van acute leukemie. Hier wordt de behandeling op afgestemd: bij een ongunstige vorm krijgt de patiënt zwaardere chemotherapie.

Na de chemotherapie is een allogene stamceltransplantatie nodig (allogeen betekent met stamcellen van een donor). In eerste instantie kijkt het ziekenhuis of er een matchende broer of zus is. Chromosomen en andere cellen moeten overeenkomen. Is dit niet zo, dan zoekt de organisatie Matchis een donor uit haar donorbank. Bij de voorbereiding van de transplantatie ligt de patiënt geïsoleerd. Om het beenmerg 'schoon' te krijgen krijgt hij of zij een totalbodybestraling. Bij de transplantatie krijgt de patiënt via een infuus de stamcellen van de donor toegediend.

Als laatste werden de bijwerkingen van chemo en transplantatie besproken, in het bijzonder de omgekeerde afstoting (graft-versus-host), waarbij slijmvliezen, huid, lever en longen aangetast kunnen worden. De ontwikkelingen staan niet stil. Zo bekijken onderzoekers onder meer of er nog meer gebruik kan worden gemaakt van navelstrengbloed bij transplantatie en of ouders en kinderen ook geschikte donoren kunnen zijn.

In het hele verhaal werden de ervaringen van Simon steeds meegenomen. Dit leidde tot veel interactie met de aanwezigen. Vooral het onderdeel over geïsoleerd verplegen leverde veel vragen en herkenning op.

Meest gelezen

Meest recente artikelen