12 september 2015 - Groningen

Verslagen

Op zaterdag 12 september vond er in het UMC Groningen een Hematon-informatiemiddag plaats met als thema Bloed Serieus. Voor deze middag waren twee sprekers uitgenodigd. André Mulder, arts klinische chemie en Hanneke Kluin-Nelemans hoogleraar hematologie.

Weg van bloed en beenmerg

André Mulder, arts klinische chemie van de afdeling Laboratoriumgeneeskunde, vertelde over de weg van bloed en beenmerg, van afname tot uitslag. Veel van het werk wordt door computers gedaan, maar bij afwijkende waarden worden de bloedcellen onder de microscoop individueel geteld en bekeken. Daarom kan het soms een tijdje duren voordat een bloeduitslag bekend is.
Tegenwoordig wordt ook steeds meer bekend over DNA-afwijkingen. Het vinden van deze afwijkingen is voor het grote deel handmatig knip- en plakwerk voor een laborant, en daarom heel arbeidsintensief.

Veertig jaar hematologie

Tijdens het tweede deel van de middag nam Hanneke Kluin, hoogleraar hematologie in het UMCG, de toehoorders mee langs de geschiedenis van veertig jaar hematologie. In veertig jaar tijd zijn er ontzettend veel ontwikkelingen geweest op het gebied van de hematologie. Zo waren er veertig jaar geleden nog maar zes soorten non-Hodgkinlymfomen bekend, terwijl dit er momenteel boven de veertig zijn. Ook in de behandelingen is er veel vooruitgang geboekt. Dankzij toevoegingen als rituximab is de tienjaarsoverleving in veertig jaar tijd aanzienlijk verbeterd.
Ook legt Hanneke Kluin uit waarom het zo logisch is dat verschillende patiëntenorganisaties zijn samengegaan binnen Hematon. De logica van Hematon:

 • Veel ziektes ontstaan uit dezelfde bloed- of beenmergstamcel
 • Veel bloed- en lymfklierkankers hangen daarom met elkaar samen
 • De nieuwe kennis over het ontstaan van fouten in cellen is voor alle bloed- en lymfklierkankers bruikbaar
 • De diagnostiek van veel ziektes is dezelfde
  • Bloed- en beenmergonderzoek
  • Chromosomenonderzoek
  • Stadiëringsonderzoek, CT- en PET-scans
 • De therapie voor veel aandoeningen lijkt op elkaar:
  • Chemotherapie
  • Radiotherapie
  • Therapie met antistoffen en blokkers
  • Stamceltransplantatie
 • De vroege en late bijwerkingen van therapie lijken op elkaar
 • Voor elke aandoening zijn goede 'copings-technieken' nodig

Rol van de patiënt

Naast veertig jaar hematologie stipt Hanneke Kluin de rol van de patiënt aan. Patiënten kunnen op verschillende manieren omgaan met kanker. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten die actief, strijdbaar op zoek zijn naar informatie en sociale steun, patiënten met maximaal ontkenningsgedrag en patiënten die de positieve kanten proberen te ontdekken, minder emotionele stress ervaren. De eerste twee patiëntengroepen blijken zelfs een betere respons en een betere kans op overleving te hebben, hoe vreemd dat misschien ook klinkt.
Wat kun je zelf doen als patiënt?

 • Zorg dat je goed geïnformeerd bent
 • Ken je kuren en medicijnen
 • Ken je bloedgetallen
 • Zorg dat je begrijpt wat het beleid is
 • Wees strijdvaardig, maar binnen het haalbare
 • Een patiënt heeft rechten maar ook plichten ten opzichte van de arts: wees eerlijk
 • Wees positief, maar binnen het reële.

 

Meest gelezen

Meest recente artikelen