18 mei 2019 - Groningen

Tekst Marian ten Berge Verslagen

Op zaterdag 18 mei hield regio Groningen-Drenthe van Hematon in het UMCG een informatiebijeenkomst met als thema 'Leven met kanker'. Er waren twee lezingen: ‘Leven met kanker vanuit hematologisch perspectief’ door Gerwin Huls, internist-hematoloog en ‘Leven met kanker vanuit psychologisch perspectief’ door Gerwin Witvoet, psycholoog.  

De lezingen waren goed op elkaar afgestemd. De Panoramazaal van UMCG zat helemaal vol. De 45 bezoekers werden welkom geheten door regioteamcoördinator Rita Hoogstrate.

Gerwin Huls vertelde over een project van UMCG waarbij aandacht wordt geschonken aan zowel de ziekte als aan de patiënt. Dit is nieuw, want specialisten zijn meestal vooral gefocust op ziekte en genezing. Het UMCG gaat nu meer focussen op de mens achter de ziekte. Dit wordt aangepakt als een project. De regieverpleegkundige zal bij deze opzet een belangrijke rol krijgen. Zo biedt zij standaard psychosociale zorg aan, voor wie dat wil. Het doel hiervan is dat leven met kanker beter gaat. Vooreerst wordt deze aanpak toegepast op patiënten op de verpleegafdelingen. In een latere fase worden ook patiënten die de poli bezoeken hierbij betrokken.

Vervolgens behandelde Gerwin Witvoet, psycholoog UMCG ‘Leven met kanker vanuit psychologisch perspectief’. Zijn verhaal werd aangevuld door patiënt en ervaringsdeskundige Erna Meinardi. Zij vertelde over haar ervaringen met psychologische hulp bij kanker.
‘Kop d’r veur’ is een gevleugelde Groningse uitspraak. Maar dat is voor een patiënt niet altijd goed voor het verwerken van de ziekte. Want 69% van de kankerpatiënten scoort hoog op depressie, 58% hoog op angst en 58% op (extreme) vermoeidheid.

Er zijn diverse fases in het verwerkingsproces:

  • ontkenning: niet altijd slecht, want het werkt wel degelijk stressverlagend;
  • boosheid;
  • heroriëntatie: hoe nu verder;
  • aanvaarding. 

Hierna vulde Erna Meinardi deze theoretische informatie aan met haar ervaringen als patiënt.
Verwerken moet je zelf doen, met steun van dierbaren en behandelaars. De patiënt heeft vaak zelf de regie. Een partner daarentegen heeft het ook moeilijk, die kan alleen maar toekijken. De sociale omgeving van een patiënt raakt daarom soms ook uitgeput.
Tips van Erna:

  • luister vooral naar je eigen behoeften, niet naar wat anderen graag willen;
  • mindfulness bij kanker kan helpen;
  • gebruik de apps: ‘activiteitenweger jongeren’ en ‘untire; samen tegen vermoeidheid bij kanker’.

Meest gelezen

Meest recente artikelen