19 januari 2017 - Eindhoven

Verslagen

Op donderdag 19 januari 2017 vond een informatieve avond plaats in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Diverse deskundigen spraken zo’n honderd belangstellenden toe over de gevolgen van chemo op langere termijn.

Gifgas

Hematoloog Steven van Steenweghen van het Catharina Ziekenhuis was de eerste spreker. Hij vertelde dat het gifgas dat in de Eerste Wereldoorlog gebruikt werd de basis vormde van wat we nu chemo noemen. Troep dus, gevaarlijk spul, maar ook een medicijn waar goede resultaten mee worden geboekt. De ideale chemotherapie doodt alle tumorcellen, zonder gezonde cellen aan te tasten. Voor bijna alle kankers is dit nog utopie. Wel liet Van Steenweghen zien dat er sinds 1945 enorme stappen voorwaarts zijn gezet. Hij sprak over acht procent kans op genezing in 1950, terwijl dat getal bij dezelfde kanker op dit moment op zestig procent ligt.

Herkenning

Aansluitend sprak medisch psycholoog Esther ten Bloemendal. Haar verhaal leverde veel herkenning op, want zij sprak over de klachten die veel bezoekers dagelijks ervaren: vermoeidheid, vergeetachtigheid, eenzaamheid, korte lontjes, niet meer tegen drukte kunnen. Ze zoomde in op vermoeidheid, die per dag zo wisselend kan zijn, die zo anders voelt dan 'vroeger' toen je moe was van een dag hard werken. Maar ook noemde ze de gevolgen die kanker op je gevoel en je gedachten kan hebben. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de partner, kinderen, vrienden of collega’s. Ze gaf aan dat hulptroepen zoals maatschappelijk werk of een psycholoog wel degelijk kunnen helpen. De ziekte kan uiteraard niet weggenomen worden, maar leren omgaan met de feiten die soms somber zijn, is wel degelijk mogelijk.

Patiënt Kees

Na de pauze sprak hematoloog Monique Brands-Nijenhuis met patiënt Kees (gefingeerde naam). Hij sprak als ervaringsdeskundige openhartig over zijn non-hodgkin, over zijn behandeltraject met chemo en over de genezing. Hoewel hij genezen is verklaard, kreeg hij hartfalen als gevolg van de chemokuren. Daardoor stortte zijn toekomst voor de tweede keer in: geen werk meer, huis verkopen, afgekeurd. Zijn vechtlust moest om te overleven in de stand van berusting worden gezet. Verdriet, teleurstelling, tranen, een schim van het verleden. Een indrukwekkend betoog, dat veel aanwezigen aan het denken zette.

Meest gelezen

Meest recente artikelen