19 november 2014 - Bergen op Zoom

Verslagen

In het Lievensbergziekenhuis in Bergen op Zoom vond een Hematonbijeenkomst plaats. Het thema was 'Oncologische revalidatie, waaronder chronische vermoeidheid'. 

Gevolgen van kanker

Marinca de Beer, revalidatiearts, verzorgde de eerste inleiding. 'Kanker…. en wat nu?' was haar eerste stelling. Daarbij kwamen gevolgen van behandeling op korte en lange termijn  aan de orde. Deze gevolgen werden onderverdeeld in fysieke gevolgen (je lichaam laat je in de steek), psychische gevolgen (zoals angst) en sociale gevolgen (de relatie en de werksituatie).

Vermoeidheid

Het begrip vermoeidheid werd extra belicht, waarbij de opvatting 'je moet rustig aandoen' achterhaald bleek. Voldoende bewegen bij kanker draagt juist bij tot het verbeteren van psychisch en lichamelijk welzijn. Verder is vermoeidheid te beïnvloeden door een positieve houding en door te zorgen voor een goede voeding en een goed slaapritme. Kortom, oncologische revalidatie en algemene adviezen over bewegen en nazorg zijn heel belangrijk. Uitgangspunt moet zijn dat de patiënt weet om te gaan met de ziekte en de gevolgen daarvan. En vooral moet kijken naar wat hij of zij wél kan. 

Training

Sanne Geers, fysiotherapeut, hield een inleiding over ‘Training tijdens de chemotherapie’. De fysiotherapeut wil tijdens de behandelingen tegen kanker ervoor zorgen om minimaal de conditie van de patiënt op hetzelfde niveau te houden en het liefst enigszins te verbeteren. Dat gaat met blokjes van tien minuten, waarbij de doelstelling is om een verhoogde hartslag te bewerkstelligen: de patiënt moet het warm krijgen. Uiteraard wordt er op gelet dat de patiënt niet over zijn grenzen gaat, maar inspanning leveren kan geen kwaad, integendeel.

 

Meest gelezen

Meest recente artikelen