19 september 2018 - Leidschendam

Verslagen

Op woensdag 19 september 2018 werd er door regio West een bijeenkomst verzorgd in het HMC Antoniushoeve te Leidschendam. Na het welkomstwoord door de regioteamcoördinator Ada van Oosten was het woord aan de sprekers.

Agressieve non-Hodgkin lymfomen en Hodgkin lymfoom door Mariëlle de Vreede, internist-hematoloog HMC

Mariëlle behandelde verschillende manieren van diagnosestelling zoals biopten, bloedonderzoek, PET- en CT-scans en beenmergpuncties. De pathologie van de cellen (hoe zien de cellen eruit en om welk type lymfoom gaat het), de stadiëring, en de daaraan gekoppelde prognoses kwamen ook aan bod.

Agressieve non-Hodgkin lymfomen

Deze zijn er in vele soorten en variaties. Voor het doel van de voordracht lag het zwaartepunt op het diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) wat deel uitmaakt van 35% van de 1300 jaarlijks in Nederland voorkomende gevallen. Het DLBCL kent 2 types. Kenmerkend voor het ABC-subtype is upregulatie van het NF-kappa-B signaalpad. Het GCB-subtype brengt vaak CD10 en BCL-6 tot expressie.

De standaardbehandeling bij DLBCL bestaat tot nu toe nog steeds uit de welbekende R-CHOP kuur. De toevoeging van Rituximab, zo’n 15 jaar geleden, heeft de overlevingskansen aanzienlijk verbeterd. Rituximab heeft een andere werking dan chemo’s; het bindt aan de CD20 receptor op de oppervlakte van de kwaadaardige cellen waardoor deze cellen uiteindelijk (door verschillende mechanismen) in apoptose gaan.

Nieuwe onderzoeken richten zich op de toevoeging van lenalidomide aan R-CHOP. Ten opzichte van R-CHOP zijn belangrijke verbeteringen waar te nemen in de overlevingskansen waardoor in de toekomst dit middel wellicht standaard, of afhankelijk van het ziektebeeld, zal worden toegevoegd.

Een andere vorm van behandeling is de ‘Dose Adjusted EPOCH’ (DA-EPOCH). Deze wordt toegepast bij ziektebeelden waarbij een behandeling met R-CHOP wellicht niet voldoende is, zoals bij het zogenaamde ‘Double hit lymfoom’.

Bij eventuele terugkeer van de ziekte bestaan er verschillende mogelijkheden. Veel hangt af van de leeftijd en weerbaarheid van de patiënt. Mogelijkheden bij jonge mensen zijn R-VIM, R-DHAP en BEAM in combinatie met een autologe stamceltransplantatie. Bij oudere mensen bij wie de weerbaarheid lager is bestaan de mogelijkheden uit een combinatie van rituximab en bendamustine of uit R-PECC. Daarnaast zijn er nieuwe HOVON studies in aantocht.

Hodgkinlymfomen

Deze ziekte doet zich op alle leeftijden voor, met een piek tussen de 20 en 34 jaar.

De behandelingen zijn in de loop van de tijd behoorlijk veranderd. Op dit moment bestaat de standaard behandeling uit ABVD kuren of uit de Escalated BEACOPP (bij wat slechtere prognostische factoren), in combinatie met bestralingen waar nodig.
Bij oudere mensen wordt in het algemeen gekozen tussen CHOP en eventueel bestralingen.
Bij recidieven kan worden behandeld met brentuximab , danwel met een autologe stamceltransplantatie, nivolumab of met een allogene stamceltransplantatie.

 

Kennismaking met het nieuwe Informatieplein Oncologie door Rigtje Smid, coördinator Informatieplein Oncologie HMC Antoniushove.

Het informatieplein Oncologie biedt een plek waar patiënten en hun naasten terecht kunnen met vragen over leven met kanker. De hulpverleners van het plein beschikken over veel informatie en contacten, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Hierdoor kunnen zij patiënten en hun naasten optimaal ondersteunen. Daarnaast zij er activiteiten zoals het vinden van passende bewegingsprogramma’s, het organiseren van bijeenkomsten en de ondersteuning van partners van palliatieve patiënten door middel van een maandelijkse inloop. Op de website www.informatiepleinoncologie.nl is meer informatie te vinden inclusief een kalender van de activiteiten. Inschrijven op de nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar  Infoplein.oncologie@haaglandenmc.nl

Het bestaan van het plein heeft al veel positieve reacties van bezoekers opgeleverd.

 

Tekst: Herbert Kaptein    Beeld: Martijn Roos

Meest gelezen

Meest recente artikelen