2 december 2015 - Dordrecht

Verslagen

Regio Zuidwest-Nederland van Hematon organiseerde op 2 december jongstleden samen met het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht een contactbijeenkomst voor haar leden, partners en belangstellenden. Voor deze avond waren twee sprekers uitgenodigd: Henriëtte Berenschot, internist-hematoloog en Maaike van den Heuvel, researchverpleegkundige.

Henriëtte Berenschot hield haar inleiding over 'Lymfklierkanker, de nieuwste ontwikkelingen en de gevolgen op langere termijn.' Aan de hand van beelden en schema's liet zij zien dat wetenschappers steeds bezig zijn met onderzoek naar nieuwe en verbeterde medicijnen. Sommige van de nieuw medicijnen leveren al een langere levensduur op voor patiënten ten opzichte eerder toegepaste medicijnen.

Na de pauze stelde Maaike van den Heuvel zich voor. Zij is momenteel werkzaam als researchverpleegkundige, nadat zij eerder werkte als oncologieverpleegkundige en regelmatig contact had met de afdeling hematologie. Nu doet zij haar werk veelal met patiënten die willen en mogen meedoen aan nieuw onderzoek. Hierdoor gaat ze veel langer en intensiever om met deze mensen, omdat ze hen gedurende het gehele onderzoek begeleidt. Maike van den Heuvel werkt met een team van twee researchverpleegkundigen op de afdelingen Oncologie en Hematologie samen aan diverse onderzoeken. Ze doet dat onder andere in nauw overleg met het VU medisch centrum.

 

Meest gelezen

Meest recente artikelen