23 mei 2018 - Sittard-Geleen

Verslagen

Namens Hematonregio Limburg kon Lous Verrest op 23 mei ongeveer honderd belangstellenden welkom heten op de informatieve avond over hematologische ziektes in het Zuyderland MC Sittard-Geleen. Roel van Kampen en Asiong Jie, allebei als internist-hematoloog verbonden aan het Zuyderland MC gaven voorlichting over hematologische ziekten. Verpleegkundig specialist Danny Quadvlieg-Delnoy vertelde hoe het ziekenhuis omgaat met zijn patiënten.

Weg met chemo?

Nog niet zo lang geleden was er voor vrijwel iedere hematologische aandoening één en dezelfde behandeling. Roel van Kampen vertelde dat die tijd definitief achter ons ligt. 'Dankzij preciezere diagnoses worden behandelingen heel individueel. Tot voor kort werd vooral de kwaadaardige cel bestookt met chemo. Nu zijn we steeds meer in staat om ook andere behandelingen in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan groeiremmers, eiwitblokkades, immuuntherapie. Ook proberen we niet de cel maar zijn leefomgeving te vernietigen. Er zijn de voorbije jaren veel nieuwe behandelingen bijgekomen en dat is prachtig. Misschien kunnen we in de toekomst zelfs wel zonder chemotherapie en wordt immuuntherapie de norm.' Roel van Kampen schetste een hoopvolle toekomst met nieuw onderzoek, voortdurende experimenten, minder infusen en meer lichaamsvriendelijke tabletten. Met name de groep die tot voor kort uitbehandeld was, kan levensverlengende behandelingen tegemoet zien.

De patiënt centraal

Zorg dient meer rekening te houden met de patiënt. Dat was de boodschap van Asiong Jie. 'Het Zuyderland heeft al flinke stappen gezet om de patiënt meer en meer centraal te stellen. Meneer Jansen is immers meer dan zijn ziekte. Daarom verdiepen we ons in hem, stellen we hem vragen die verder gaan dan alleen hoe gaat het met u? In dit ziekenhuis willen we af van de traditionele relatie tussen arts en patiënt. De dokter toont meer interesse in meneer Jansen terwijl die laatste niet afwacht wat zijn dokter te vertellen heeft maar hem bestookt met vragen, hem vertelt over zijn pijn, zijn te harde ontlasting, over zijn zorgen. Asiong Jie vertelde dat al 40 jaar geleden het centraal stellen van de patiënt genoemd werd maar dat er in de jaren daarna nauwelijks echt iets veranderd is. Limburg is op de goede weg, wil dat dokters al in hun opleiding leren hoe in eenvoudige taal moeilijke zaken verteld kunnen worden. 'Hier in het Zuyderland hebben we 24 uur per dag de oncologielijn open staan. Dat vinden patiënten fijn en belangrijk. Laten we vooral ook niet de naaste en/of de mantelzorger vergeten. Wij als hematologen streven gesprekken op maat na.'

Begeleiding meneer Jansen

Het bleef niet alleen bij woorden. Bezoekers kregen een inkijkje in de manier waarop meneer Jansen begeleid wordt. Verpleegkundig specialist Danny Quadvlieg-Delnoy liet vragenlijsten zien waardoor het ziekenhuis kan begrijpen hoe de patiënt zich voelt. Doel is dat meneer Jansen weer actief wordt, dat hij leert om te gaan met beperkingen zowel fysiek als mentaal. 'Ik heb in de regel meer tijd voor de patiënt dan de dokter, herken als verpleegkundige de zorgen en de vragen. Al pratend blijkt meneer Jansen bijvoorbeeld behoefte te hebben aan een gesprek met de maatschappelijk werker. Ik breng het contact tot stand. Ook kan ik doorverwijzen naar bijvoorbeeld de fysiotherapeut, de psycholoog, de diëtist enz. Deze manier van werken werpt echt vruchten af zowel voor meneer Jansen als voor ons als medisch team.'

Onbetaalbaar

Aan het eind van de bijeenkomst was er een discussie over geld, want de zorg lijkt op termijn onbetaalbaar te worden. Peperdure medicijnen zijn beschikbaar maar worden lang niet altijd vergoed. In zijn algemeenheid begrijpt iedereen die problematiek wel, maar individueel is het heel wat moeilijker om ermee om te gaan. Eén ding werd duidelijk: de dokter heeft in de spreekkamer slechts één doel en dat is het bieden van de beste zorg.

Tekst: Henk Poelakker Beeld: MarjanNo

Meest gelezen

Meest recente artikelen