8 april 2017 - Katwoude

Verslagen

Op 8 april organiseerde de regio Noordwest-Nederland in het MOC Huis aan het water in Katwoude een informatiebijeenkomst. Ruim vijftig gasten luisterden naar de lezingen van Rianne Broers, hematoloog van het Waterlandziekenhuis in Purmerend en Matty Hakvoort, psychiater.

Na een kort welkom door Matty Hakvoort gaf Rianne Broers eerst algemene uitleg over hematologie, de wetenschap die zich bezighoudt met afwijkingen van bloed, beenmerg, de milt en de lymfklieren. Daarna ging ze nader in op verschillende hematologische ziektebeelden.

Chronische lymfatische leukemie (CLL)

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is een ziekte die vaak bij toeval ontdekt wordt. Het is de meest voorkomende vorm van leukemie bij volwassenen. Na diagnose is behandeling veelal niet direct nodig en kan gewacht worden tot er klachten zijn. Dit heet wait-and-seebeleid. Vroege behandeling geeft geen overlevingswinst. Als er klachten komen, kan de ziekte behandeld worden met onder andere chemotherapie. Doordat er steeds weer nieuwe middelen op de markt komen, is het lastig om nu een algemene prognose te geven van het verloop van de ziekte..

Multipel myeloom

Multipel myeloom (ziekte van Kahler) is een kwaadaardige verandering van plasmacellen. De meest opvallende symptomen zijn spontane botbreuken en neurologische uitval. Ook bij deze ziekte wordt wait-and-seebeleid toegepast. Wanneer wel behandeld moet worden, is afhankelijk van meerdere factoren. Een behandeladvies wordt altijd met een groot team voorbereid.

Stamceltransplantatie

Stamceltransplantatie wordt onderverdeeld in autologe, syngene en allogene stamceltransplantatie. Autoloog betekent: met eigen stamcellen, syngeen: met stamcellen van een identieke tweelingbroer of -zus en allogeen: met cellen van een ander familielid of een vreemde donor. Aan de stamceltransplantatie gaat een heel intensieve behandeling vooraf.

Positieve gezondheid en psychologie

Psychiater Matty Hakvoort stelt dat het in de nazorg bij kanker belangrijk is om herstelgerichte behandelprogramma's aan te bieden. Direct na diagnose hebben patiënt en naasten andere behoeften dan tijdens het ziekteproces. Eerst zoeken ze hoop, vertrouwen in behandelaars en goede informatie. Daarna moeten ze leren omgaan met alle veranderingen die de ziekte met zich meebrengt.

Wat werkt het beste?

Matty geeft de volgende adviezen: 'Houd zelf de regie en maak gebruik van je eigen kracht, maar ook van verbondenheid met de omgeving. Praktische steun en kennis van ziekte en mogelijke gevolgen zijn belangrijk. Geef je grenzen aan. Zoek activiteiten die helpen stress te verminderen, zoals yoga of schrijven. Deel je ervaringen, bijvoorbeeld met lotgenoten. Mogelijke therapieën zijn: gedragstherapie, psychodynamische therapie, mindfulness.'

Een visie

Revalidatieprogramma's op maat moeten standaard aangeboden worden bij kanker, zoals ook cardiologie revalidatie standaard aanbiedt. De revalidatie niet richten op klachten, maar op herstel en ondersteuning van de veerkracht.
Onderzoek naar het effect op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie kan het nut van deze programma's aantonen.
Uit onderzoek blijkt dat er geen gezamenlijke visie en weinig afstemming over nazorg is, waardoor het moeilijk is om overzicht te krijgen.
Patiënten wordt gevraagd om zogenoemde 'lastmeters' in te vullen, maar daar wordt vervolgens weinig mee gedaan. De aanwezigen in de zaal beamen dit. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar late gevolgen van behandelingen, maar relatie- en gezinsproblemen worden daarin niet meegenomen.

Tekst en beeld: Laurence van Heijst

Meest gelezen

Meest recente artikelen