9 april 2019 - 's-Hertogenbosch

Tekst: Henk Poelakker | Beeld: Peter Teune Verslagen

Na een welkom door André van Veghel zijn er in 's-Hertogenbosch twee sprekers: hematoloog Harm Sinnige en gezondheidszorgpsycholoog Caroline van Geenen. Zij worden bijgestaan door oncologisch verpleegkundigen Caroline Burghout en Saskia Verhoeven.  

Het betoog van Harm Sinnige gaat over de weg van bloedprikken naar diagnose. De gemiddelde patiënt hoopt na een prikbeurt snel duidelijkheid te krijgen over zijn klachten. De werkelijkheid is echter anders. Lang niet altijd is een diagnose alleen op basis van een druppel bloed te stellen. Neem leukemie. Ondanks dat het een beenmergziekte is, openbaart de ziekte zich vaak in het bloed. Toch is vrijwel altijd nader onderzoek nodig en kan het soms weken duren alvorens een heldere diagnose gesteld kan worden. Het is niet eenvoudig om vage klachten om te zetten naar een eenduidige ziekte. Weefselonderzoek is regelmatig nodig, met name als het gaat om hodgkinlymfoom en non-hodgkinlymfoom, waarna een uitslag een of meerdere weken op zich laat wachten. 

Maatwerk
'Iedereen is anders, niet één ziekte is hetzelfde, zelfs niet als tien mensen allemaal CLL hebben. Diagnose en vooral behandeling is altijd maatwerk', vertelt Sinnige. Het laboratorium geeft een zakelijk beeld van onder andere het bloed, maar het is de dokter die deze gegevens moet interpreteren. Soms is het simpel, al te vaak is het ingewikkeld.

Uit balans
GZ-psycholoog Van Geenen komt met confronterende cijfers. Ieder jaar komen er in ons land fors meer dan 100.000 kankerpatiënten bij. Daarvan zijn er maar liefst tien soorten bloedkankers, verspreid over ongeveer 10.000 patiënten. Op haar spreekuur komen mensen die klachten hebben ten gevolge van de ziekte, zoals psychische problemen, relatiezorgen en financiële vraagtekens. Ze benadrukt dat het zeker ook niet eenvoudig is om als patiënt het hoofd te bieden aan én de ziekte én de psychische problemen. Regelmatig blijkt dat de rek er bij de patiënt uit is - en meer dan eens ook bij de naaste. Dat hij uit balans is, verdriet heeft, beperkingen ervaart, vertrouwen is kwijtgeraakt. De waslijst aan klachten is voor velen in de zaal herkenbaar: angst, depressie, lusteloos, vermoeid, pijn, slaapproblemen...

Ook dit ziekenhuis biedt mensen mogelijkheden om hun klachten te bespreken met een medisch specialist, een verpleegkundig specialist, een maatschappelijk werker, een geestelijk verzorger, een re-integratie coach, een psycholoog. Uiteraard kan de behandelend arts sturing geven.

Standaardantwoorden zijn onmogelijk
Van Geenen staat stil bij de vragen die op haar afkomen. Hoe verwerk ik mijn ziekte, hoe ga ik om met angst, woede en machteloosheid, hoe ga ik om met die telkens terugkerende vragen die beginnen met ‘als’. Standaardantwoorden zijn er niet en garanties voor oplossingen evenmin. Maatwerk, altijd gericht op de individuele patiënt. De psycholoog kan mensen vooral helpen om te gaan met problemen die te maken hebben met de ziekte, met zorgen, met de zoektocht naar hernieuwd evenwicht.

Het is alleen jammer dat zorgverzekeraars soms lastig doen als het om psychische problemen gaat. En dat er een wachtlijst is voor medische psychologie.

 

Meest gelezen

Meest recente artikelen