De invloed van chemo op het brein: verder lezen

In Hematon Magazine 07 staat een interview met neuropsycholoog Sanne Schagen over de gevolgen van chemo op het brein. In het blad beloven we een overzicht te geven van de wetenschappelijk publicaties waarop het verhaal mede gebaseerd is.

Voor wie zich verder in het onderwerp wil verdiepen: het gaat om de volgende artikelen.

  1. Overzichtsartikel over de huidige stand van zaken op dit gebied
    Schagen SB et al. Monitoring and optimising cognitive function in cancer patients: Present knowledge and future directions. EJC Supplements (2014)

  2. Over cognitieve problemen na een stamceltranspantatie

Meest gelezen

Meest recente artikelen