15 november 2014 - Weert

Verslagen

De patiënt in de hoofdrol

Ruim honderd bezoekers waren er bij het congres op 15 november in Weert. Gerard Bos, hoogleraar hematologie van het Maastricht UMC+, hield een presentatie met als onderwerp 'Patiënten met bloedkanker leven langer, maar tegen welke prijs?' Na een korte uiteenzetting over de ontwikkeling van bloedcellen en de plaatsbepaling van afwijkende processen die kanker als gevolg hebben, gaf Bos aan welke behandelingsmethoden toegepast kunnen worden.

Verlengen van leven

Wat wil de patiënt? Genezen, natuurlijk! Maar in veel gevallen kan daar nog geen sprake van zijn. Verlengen van het leven is dan de beste optie. Hoe wordt de kwaliteit van leven beïnvloed door zware en intensieve behandelingen?

Dokter Bos gaf aan dat iedereen een lang leven wil leiden, maar dat de 'prijs' die daarvoor betaald wordt, in de vorm van zware behandelingen en ernstige bijwerkingen, soms wel erg hoog is.

Meten is weten

De presentatie van Asiong Jie, internist-hematoloog van het Atrium Medisch Centrum in Heerlen en als bijzonder lector verbonden aan de Hogeschool Zuyd, had als thema 'Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg?' De arts benadert deze vraag vanuit een ander perspectief dan de patiënt. Meten is weten! Bloedwaarden, radiologische onderzoeken en scans zijn het gevolg. Patiënten worden vakkundig langs zorgpaden geleid en er vindt multidisciplinair oncologie-overleg plaats.

Ervaring patiënt

Maar wat vindt de patiënt belangrijk? Een luisterend oor, echte aandacht voor fysiek en emotioneel welbevinden, goede informatievoorziening, oog voor de mantelzorger en continuïteit van zorg hebben een positieve invloed op het welbevinden van de patiënt tijdens het behandelingstraject.

Om een consult efficiënter, en voor zowel patiënt als behandelaar bevredigender te laten verlopen, zijn er vragenlijsten beschikbaar. De patiënt vult deze vragenlijsten vóór het bezoek aan de arts in. Daarmee geeft hij een eigen ervaringsbeeld van zijn gezondheidsklachten. De patiënt bewandelt op deze wijze samen met zijn behandelaars zijn zorgpad, op weg naar een zo gunstig mogelijk resultaat.

 

Meest gelezen

Meest recente artikelen