Handtekeningenactie voor psychosociale zorg bij kanker

Levenmetkanker start een handtekeningenactie om psychosociale zorg voor patiënten en hun naasten weer vergoed te krijgen. Hematon steunt deze actie van harte.

Elk jaar krijgen 100.000 mensen in Nederland te horen dat zij kanker hebben. Een diagnose die inslaat als een bom. Niet alleen bij degene die kanker heeft, maar ook bij de partner, ouders, kinderen en andere naasten. De eerste aandacht gaat uit naar behandeling van de ziekte, naar overleven.
Maar er is meer. Bijna een derde van alle patiënten leeft met angst, somberheid en vermoeidheid. Klachten die vallen onder de noemer 'aanpassingsstoornis'. Klachten die zijn ontstaan door de diagnose kanker.

Onmisbare zorg

Hiervoor hebben mensen met kanker én hun naasten keihard goede zorg nodig. Psychosociale zorg die deel moet uitmaken van de totale kankerzorg. Zorg die daarom moet worden vergoed uit de basisverzekering. Omdat deze zorg - net zoals de behandeling van kanker - onmisbaar is om door te kunnen gaan, weer te gaan werken en het leven opnieuw op te pakken.

Teken de petitie

Teken de petitie om psychosociale zorg vergoed te krijgen. Zodat mensen minder te kampen hebben met kopzorgen bij kanker.

Meest recente artikelen