Hematon werkte mee aan film over MM-profiler

Hematon Nieuws

Hematon heeft meegewerkt aan een filmpje ter promotie van de zogenaamde MM-profiler. De MM-profiler is een genetische test waarmee kan worden bepaald welk type beenmergkanker (multipel myeloom, ofwel MM) iemand heeft. 

Deze test analyseert 92 kenmerken in het erfelijk materiaal van het aangedane beenmerg. Zo kan bepaald worden of een patiënt een standaardrisico of een hoog risico loopt. Dat inzicht helpt behandelaars om in overleg met hun patiënten de juiste keuzes te maken in de behandeling.

De innovatieve meerwaarde van het diagnostisch instrument MM-profiler wordt onderstreept door een keur aan Europese tophematologen, waaronder in de Nederlandse hoogleraar Pieter Sonneveld van de Erasmus Universiteit. De Nederlandse overheid verstrekte een stimuleringssubsidie tijdens de ontwikkelingsfase vanwege de marktpotentie van het innovatieve product voor ziekenhuizen over de hele wereld.

Meest gelezen

Meest recente artikelen