Hematondag Noord gaat niet door

Beeld Peter Baas Hematon Nieuws

Tot onze grote spijt hebben we moeten besluiten om Hematondag Noord 2020 van zaterdag 7 maart niet door te laten gaan. We doen dit in verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Dat virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Onze achterban bestaat voor een deel uit mensen met een verminderde weerstand. We willen uiteraard niet het risico lopen dat zij ziek worden.

Advies 

Het is een besluit dat we niet graag nemen. De dag is met veel enthousiasme en inzet voorbereid door de werkgroep Hematondagen. Sprekers, standhouders en vrijwilligers hebben hun agenda vrijgehouden en hun bijdrage voorbereid. Bezoekers zagen uit naar deze dag. Maar in overleg met onze adviserend hematoloog en na raadpleging van instanties als het RIVM en de Gezondheidsraad bleek dat een afgelasting de veiligste optie is. We gaan ervan uit dat iedereen begrip heeft voor het feit dat we juist voor mensen met een hemato-oncologische aandoening extra voorzichtig zijn. 

Meer Hematondagen 

Gezien de voorbereidingen die zo’n dag vergen, verwachten we niet dat we dit jaar nog een Hematondag Noord kunnen organiseren. Bezoekers uit het noorden van het land zijn uiteraard van harte welkom op Hematondag Midden op 16 mei in Utrecht en Hematondag Zuid op 3 oktober in ’s-Hertogenbosch. 

Dank 

Sprekers, standhouders en vrijwilligers willen we enorm bedanken voor hun bereidheid om op zaterdag 7 maart bij te dragen aan Hematondag Noord. Bezoekers voor hun voornemen om de dag bij te wonen. En dank aan Hotel van der Valk Zwolle, dat ons gezien de omstandigheden de mogelijkheid bood om de bijeenkomst zonder kosten te cancelen. We hopen dat het coronavirus binnen afzienbare tijd onder controle is en dat we belangstellenden binnenkort kunnen begroeten op een van de komende Hematondagen! 

Bestuur Hematon en werkgroep Hematondagen 

Meest gelezen

Meest recente artikelen