Nederlands onderzoek naar zenuwpijn bij multipel myeloom

Uit rapportages van patiënten zijn geen aanwijzingen gekomen, dat het aanpassen van de dosis anti-myeloommiddelen leidt tot een afname van zenuwpijn (neuropathie). Zenuwpijn is een heel vervelende bijwerking van sommige middelen tegen multipel myeloom.

Dit blijkt uit een studie van Tonneke Beijers, internist in opleiding bij het Máxima Medisch Centrum, in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Zij promoveerde onlangs op neuropathie als gevolg van chemotherapie.

Neuropathie is een bijwerking van anti-myeloommiddelen als thalidomide en lenalidomide en bortezomib. Dit komt tot uiting in tintelingen of pijn in handen, voeten en soms ook in armen en benen. Ook spierzwakte komt voor. De neuropathie kan jarenlang blijven bestaan en heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven.

Zelfrapportages

Beijers onderzocht de zelfrapportages van 156 Nederlandse patiënten die tussen 2000 en 2014 de diagnose multipel myeloom hebben gekregen. Ze legde de patiëntervaringen naast klinische en andere gegevens, afkomstig uit de patiëntendossiers. Uit haar analyses kwam geen belangrijk verband naar voren tussen de ernst van de ervaren zenuwpijn enerzijds en het aanpassen van de dosering anti-myeloommiddelen anderzijds.

De zelfrapportages komen uit het patiëntenvolgsysteem PROFILES van het IKNL. Een dergelijk systeem draagt ertoe bij, dat ervaringen van patiënten meegenomen worden bij het beoordelen en zo nodig aanpassen van behandelingen. Vervolgonderzoek richt zich op een betere controle en identificatie van patiënten met een verhoogd risico op zenuwpijn.

Tegen zenuwpijn als gevolg van chemo bestaat geen therapie. Er zijn ondertussen wel anti-myeloommiddelen beschikbaar, die minder zenuwpijn opleveren.

Bron: Annals of Hematology, januari 2017.

Meest gelezen

Meest recente artikelen