Overleving hodgkinlymfoom jongeren sterk gestegen

Beeld Dimitri Houtteman Lymfklierkanker

Jonge mensen van 15 – 24 jaar met hodgkinlymfoom hebben nu veel meer kans om de ziekte te overleven dan aan het einde van de vorige eeuw. De overlevingskansen voor adolescenten (15 - 17 jaar) stegen van 84% begin jaren negentig naar 96% in de periode 2010 - 2015. Voor jongvolwassenen steeg de overleving van 90% naar 97%. Dat blijkt uit onderzoek van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift British Journal of Haematology.

Stijging 

Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeker Ardine Reedijk van het Prinses Máxima Centrum, samen met kinderoncoloog Auke Beishuizen en epidemioloog Henrike Karim-Kos. Ze maakten daarbij gebruikt van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). 

Uit de cijfers blijkt ook dat het hodgkinlymfoom onder jongvolwassenen iets vaker voorkomt sinds de jaren negentig. De onderzoekers kunnen deze lichte stijging niet verklaren.

Late effecten 

Sinds de jaren negentig worden jonge mensen van 15 – 17 jaar vaker doorverwezen naar een kinderoncologisch centrum. Ook laten de cijfers zien dat er minder vaak gekozen wordt voor bestraling als behandeling, en vaker voor een behandeling met alleen chemotherapie. De onderzoekers benadrukken dat het belangrijk is om de late effecten van de behandeling in de gaten te houden. 

(Bron: IKNL

 

Meest gelezen

Meest recente artikelen