Overlevingskansen na vijf jaar leukemie of lymfklierkanker steeds groter

Steeds meer mensen met leukemie of lymfklierkanker zijn vijf jaar na de diagnose nog in leven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Milanese onderzoekster Milena Sant. Over dit onderzoek verschijnt een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet Oncology.

Sant en haar collega's vergeleken de overleving bij verschillende soorten kanker in de periode 1997 - 2008. Bij bijna alle soorten kanker werd de kans op overleving groter. Zo steeg het percentage CML-patiënten dat na vijf jaar nog in leven is van 32 naar 54 procent. Voor mensen met diffuus grootcellig B-cellymfoom (een soort non-Hodgkinlymfoom) ging dat percentage van 42 naar 55 procent en bij folliculair lymfoom van 59 naar 74 procent. Gemeten voor alleen Nederland zijn de cijfers overigens nog beter. Zo steeg in ons land de vijfjaarsoverleving voor CML in dezelfde periode van 39 naar 63 procent (bron: IKNL).

De onderzoekers denken dat de vooruitgang vooral te danken is aan nieuwe medicijnen. Zoals imatinib voor CML en rituximab voor non-Hodgkin. Daarnaast kan de vijfjaarsoverleving gestegen zijn omdat de ziekte eerder wordt ontdekt dan voorheen.

Bron: Medisch Contact

Meest gelezen

Meest recente artikelen