Overzicht van recent toegelaten medicijnen

De EMEA (European Medicine Agency) heeft in 2014 vijf nieuwe kankermedicijnen toegelaten tot de Europese markt. Hieronder een overzicht.

Ibrutinib (Imbruvica)

  • Behandeling van teruggekeerd of niet meer op andere behandelingen reagerend mantelcellymfoom.
  • Behandeling van chronische lymfatische leukemie na tenminste één voorgaande andere therapie.
  • Eerstelijnstherapie bij chronische lymfatische leukemie bij aanwezigheid van een 17p-deletie of een TP53-mutatie, bij patiënten die niet geschikt zijn voor chemotherapie.

Siltuximab (Sylvant)

  • Behandeling voor volwassenen met de multicentrische Castlemanziekte en zonder HIV of het humaan herpes virus. Bij de multicentrische Castlemanziekte is het afweersysteem hyperactief. Er komen veel cytokines (ontstekingsstoffen) vrij, immuuncellen delen ongeremd en meerdere organen werken niet goed.

Idelalisib (Zydelig)

  • In combinatie met rituximab voor patiënten met chronische lymfatische leukemie, die tenminste één eerdere therapie hebben gehad; of als eerstelijnsbehandeling als de 17p-deletie of TP53-mutatie aanwezig is, bij patiënten die ongeschikt zijn voor chemo-immuuntherapie.
  • Als monotherapie bij patiënten met folliculair lymfoom, die niet meer reageren op twee eerdere behandelingen.

Obinutuzumab (Gazyvaro)

  • In combinatie met chlorambucil voor behandeling van patiënten met eerder niet behandelde chronische lymfatische leukemie, die ook andere aandoeningen hebben die hen ongeschikt maken voor een intensieve therapie met fludarabine.

Meest gelezen

Meest recente artikelen