Paradigme studie: nieuwe behandeloptie bij teruggekeerd folliculair lymfoom

Beeld Jarmoluk Lymfklierkanker

De Paradigme studie onderzoekt twee doseringen van een nieuw medicijn tegen folliculair lymfoom. Het doel van de studie is om te weten te komen hoe effectief elke dosis is in het verkleinen van het lymfoom. Daarnaast bekijken de onderzoekers de veiligheid van elke dosis.

Straling in de cel 

Het nieuwe medicijn is een afweerstof gericht tegen het eiwit CD37 waaraan een klein radioactief molecuul vastgemaakt is. De afweerstof bindt aan de buitenkant van de lymfoomcellen en wordt daarna opgenomen door de cel. Vervolgens wordt de lymfoomcel van binnenuit bestreden door de straling. De straling komt op deze manier in hoge dosering in de tumorcellen en weinig in het gezonde weefsel. 

Twee eerdere behandelingen 

Je kunt aan deze studie meedoen als je tenminste twee eerdere behandelingen hebt gehad, maar je lymfoom is teruggekomen of niet reageerde op de behandeling met een afweerstof tegen CD20, rituximab. De deelnemers aan het onderzoek worden in twee groepen verdeeld. Elke groep krijgt een andere dosis van het medicijn. Je loot in welke groep je terechtkomt. Iedereen krijgt dus het nieuwe medicijn, maar de dosis is afhankelijk van de groep waarin je zit. 

Injecties 

De behandeling bestaat uit twee injecties, die met een tussenpoos van twee weken gegeven worden. De eerste injectie is met rituximab. Na twee weken krijg je een injectie met het nieuwe medicijn. Na die tweede injectie blijf je nog een paar uur ter observatie in het ziekenhuis. 

Meedoen?

Vraag aan je behandelend hematoloog of je aan deze studie kunt deelnemen. Het onderzoek loopt in het UMC Groningen. 

Meest gelezen

Meest recente artikelen