Pomalidomide: kort of lang gebruiken?

Een onderzoek naar het gebruik van pomalidomide (Imnovid) plus dexamethason bij multipel myeloom laat zien dat langdurig gebruik veel beter werkt dan kortdurend gebruik.

In dit onderzoek werd kortdurend gebruik (drie tot twaalf maanden) van pomalidomide plus dexamethason vergeleken met langdurig gebruik (meer dan twaalf maanden). Er deden 84 patiënten mee. Allen hadden teruggekeerde of niet meer reagerende multipel myeloom. Alle patiënten hadden ook al meerdere eerdere therapieën gehad. Bij de groep die pomalidomide kort gebruikte reageerde 43 procent met het vrij blijven van voortschrijdende ziekte van bijna vijf maanden na één jaar en een totale overleving van 40 procent na 18 maanden. Bij de groep die pomalidomide langdurig gebruikte reageerde 83 procent, het vrijblijven van voortschrijdende ziekte was bijna 21 maanden en de totale overleving was 91 procent na 18 maanden.

Conclusie: Langdurig gebruik van pomalidomide en dexamethason heeft de voorkeur boven kortdurend gebruik.

Bron: Annals of Oncology

Meest gelezen

Meest recente artikelen