Verslag bijeenkomst 22 november - Deventer 

Tekst Marion Koppert | Beeld Lex Scholten Verslagen

Speciaal voor hodgkin- en non-hodgkinpatiënten organiseerde Hematon op 22 november, in samenwerking met het Deventer Ziekenhuis, een informatiebijeenkomst over de Beter-poli. Karin Muller, bestralingsarts in het Deventer Ziekenhuis, gaf een uitgebreide uitleg over het bestraling van de beide soorten hodgkin. Omdat de bestraling steeds specifieker op het doelgebied gericht wordt (de plek waar je wilt dat de bestraling komt) wordt de schade rond het doelgebied steeds kleiner. Het is niet te voorkomen dat je om een doelgebied heen bestraalt. De kunst is om die schade zo beperkt mogelijk te houden.

Bijwerkingen 
Waar vroeger vooral de focus lag op de bestrijding van de ziekte (vooral rond hodgkin zijn er al sinds halverwege de vorige eeuw gestructureerde onderzoeksverbanden bekend), gaat sinds het begin van deze eeuw meer aandacht naar de bijwerkingen. Bijvoorbeeld door slimme combinaties van chemo- en radiotherapie. Doordat ze elkaar versterken is er vaak een lagere dosis chemo nodig en een kleiner veld om te bestralen met radiotherapie. Het adagium nu is: lage doses waar het kan, hoge doses waar het moet.  

Over non-hodgkin is minder onderzoek bekend. Non-hodgkin beslaat veel meer diverse verzameling aandoeningen dan hodgkin. De behandeling van non-hodgkin wordt bepaald door agressiviteit, stadium, soort en plek van de ziekte in het lichaam.  

Bestraling 
Voordat er bestraald wordt, wordt een CT-scan gemaakt, in de houding waarin de patiënt ook ligt tijdens de bestraling. Deze scan dient als ‘mal’ om de bestraling goed te kunnen richten. Door de bestraling treden vaak late effecten op, zoals verhoogde kans op borst- en longkanker. Er zijn nog steeds nieuwe ontwikkelingen in de bestraling: bijvoorbeeld door tijdens de bestraling aan patiënten te vragen hun adem in te houden (in een aantal fases). Op die manier worden de longen vergroot en het hart naar beneden gedrukt in het lichaam. Zo kun je tijdens de behandeling hart en longen beter sparen. Daarnaast is in Utrecht de MRLinac ontwikkeld, die het mogelijk maakt om ook tijdens de bestralingen rechtstreeks te kunnen zien waar de straling terecht komt (inclusief bewegende organen).  

BETER-poli 
Verpleegkundig-Specialist Anne van der Spek lichtte het doel van de BETER-poli toe. De BETER-poli’s zijn verdeeld over het land en hebben als doel om patiënten te ondersteunen die te maken hebben met de late effecten van hodgkin en non-hodgkin. Daarbij hoort ook het signaleren van late effecten en het ondersteunen in de effectieve behandeling daarvan. Omdat er meer langdurige overlevers zijn, neemt de hoeveelheid late effecten ook toe. BETER is de afkorting voor: Betere zorg, Evaluatie & screening, op de langeTermijnEffecten van Radiotherapie. 

Patiënten komen in aanmerking vanaf 5 jaar na diagnose, mits zij bij het stellen van de diagnose tussen de 15 en 60 jaar oud waren. Zij worden voor de poli opgeroepen door hun behandelend ziekenhuis. De BETER-poli’s doen samen onderzoek en ontwikkelen richtlijnen voor verbetering van de zorg aan patiënten. Patiënten wordt toestemming gevraagd om medische gegevens anoniem te registreren in een databank. Daarbij is vooral de behandeling die patiënten hebben gekregen van belang; die zegt iets over de mogelijke late effecten. Meer informatie over de BETER-poli is te vinden via: www.beternahodgkin.nl

Meest gelezen

Meest recente artikelen