Verslag bijeenkomst 5 november 2019 - Gorinchem

Tekst Femia Bosman | Beeld Paul Bisschop Myeloom

Beatrix Ziekenhuis_Marjan Davidis_Internist_ Oncoloog 150x175.jpgHematoloog Marjan Davidis van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem legt uit wat multipel myeloom is. Multipel myeloom is een woekering van plasmacellen. De plasmacel is een witte bloedcel, een rijpe B-lymfocyt die antistoffen aanmaakt tegen bacteriën en virussen. Het eiwit heeft een zware en een lichte keten. IgA  en IgG zijn de meest bekende zware ketens. Kappa en lambda zijn de lichte ketens. Bij een uitslag noemt de dokter deze termen omdat daarmee gemeten wordt of de multipel myeloom actief is.  

Als de plasmacel gaat woekeren, hebben andere cellen minder ruimte waardoor je normale afweer minder wordt. De kalklaag op het bot kan kapot gaan, waardoor er gaten kunnen ontstaan. Soms kan ook de nierfunctie slecht zijn, omdat het eiwit op de nieren gaat neerslaan.  
Bij lichte-ketenmyeloom zijn IgA en IgG verlaagd, maar de lichte ketens verhoogd. Dan worden bij de controle alleen de lichte ketens gemeten. 

Behandeling 

Voor een stamceltransplantatie wordt de leeftijd van zeventig jaar als grens aangehouden. Een stamceltransplantatie is niet zaligmakend, deze leidt niet tot genezing. Patiënten jonger dan zeventig jaar krijgen chemotherapie en daarna een stamceltransplantatie. Patiënten boven de zeventig jaar krijgen een combinatie van medicijnen. Bij terugkeer van de ziekte worden de mogelijkheden bekeken: afwisseling van middelen, een nieuwe combinatie van middelen, wat waren de eerdere bijwerkingen en wat is er ter beschikking aan studiebehandelingen. 
Hematoloog Matthijs Eeftink interviewt vervolgens de heer Hettema. Hij vertelt over de behandeling die hij een paar maanden geleden heeft ondergaan. De heer Hettema had een sluimerend myeloom (wel verhoogde plasmacellen, maar geen andere klachten) en een stamceltransplantatie werd aan hem voorgesteld. De stamcellen werden geoogst en werden daarna tot -200° ingevroren. Een paar weken later bij de opname voor de stamceltransplantatie kreeg hij de chemo die het beenmerg vernietigt. Daarna kreeg hij de stamcellen terug om het beenmerg weer op te bouwen. Hij zat 18 dagen in isolatie en voor het bezoek waren er extra maatregelen nodig. Hij is nu weer herstellende voelt zich fit genoeg om naar deze avond te komen.  

Bestraling 

Oncologisch radiotherapeut Brenda Tomasoa van het Verbeeten Instituut legt uit hoe de haarden of het ruggenmerg bij myeloom met bestraling kunnen worden behandeld. Voornaamste doel daarbij is pijnbestrijding. Bij multipel myeloom wordt er meestal eenmalig bestraald in een serie van vijf keer. Soms kan bestraling een dwarslaesie voorkomen. Bij bestraling kunnen de tumorcellen zich niet herstellen, de gezonde cellen kunnen dat wel als de dosis niet te hoog is. Als de pijn is verholpen, is bestraling niet meer nodig, soms is herhaling nodig. 

Partners en naasten 

Fred Stamkot fot Harol Beelde 150x175.jpgFred Stamkot verzorgde op deze avond na de pauze een lezing Partners en naasten met als titel ‘Kanker heb je niet alleen’. Pakweg dertig personen hadden zich hiervoor aangemeld. Er was veel  aandacht voor de rol van de partner. Allerlei items – zoals boosheid, onmacht, verdriet, angst, overbelasting, hoe gaat het met de kinderen, het werk – passeerden de revue. De steun, de oprechte belangstelling, de hulp van familie, vrienden, buren, maar ook de teleurstellingen werden benoemd: mensen die zich anders gedragen, mensen die wegblijven. Partners en naasten moeten ook weten dat ze niet alles zelf moeten oplossen, moeten niet schromen hulp te vragen, bijvoorbeeld van een psycholoog. 

De kern van het betoog was: ja, je leven staat op zijn kop, maar je kunt er samen aan werken om toch te genieten van kleine dingen. Niet kijken naar je beperkingen, maar ervaren wat je wél kunt doen. Samen werken aan kwaliteit van leven. Dat gebeurt met vallen en opstaan, maar dan heb je de kracht om kanker – ouderwets gezegd – regelmatig in de hoek te zetten. 

Een verhaal met heel veel herkenningspunten voor de aanwezigen. Jammer dat er maar drie kwartier beschikbaar was. Er was zeker gespreksstof voor nog wat uurtjes. 

Meest gelezen

Meest recente artikelen