VU medisch centrum onderzoekt inname van nilotinib tijdens de maaltijd

Een lagere dosering nilotinib én niet meer de verplichting om een paar uur per dag nuchter te blijven. VU medisch centrum onderzoekt of dit mogelijk is voor CML-patiënten.

Een groot deel van patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML) wordt behandeld met nilotinib (Tasigna). Dit is een erg effectief middel, maar heeft als nadeel dat het tweemaal per dag in nuchtere toestand moet worden ingenomen. Dat heeft te maken met de opname van nilotinib via de darm. Die zou mogelijk te snel kunnen gaan wanneer tegelijk wordt gegeten. Daardoor kan er een te hoge concentratie in het bloed ontstaan, direct na de inname, wat weer bijwerkingen kan geven. Vanzelfsprekend heeft dit ingewikkelde doseerschema een forse impact op het dagelijkse leven. Veel handiger zou zijn als het middel wel tijdens of rond de maaltijd kan worden ingenomen. Het VU medisch centrum gaat daarom een onderzoek doen naar de invloed van voedsel op de concentratie van nilotinib in het bloed. Verwacht wordt dat inname met voedsel de opname van nilotinib in het bloed verhoogt. Mogelijk kan daardoor de aanbevolen dosering met 30 procent omlaag. Dit leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing en daarnaast wordt de behandeling veel eenvoudiger voor patiënten.

Voor dit onderzoek zijn twintig deelnemers nodig. Zij nemen gedurende zeven dagen een lagere dosering van nilotinib in, tijdens de maaltijd. De bloedspiegel van nilotinib wordt bepaald met een reeks bloedafnames via een vingerprik. Dat kan gewoon thuis. De bloedspiegel van nilotinib na inname met voedsel wordt vergeleken met die van de aanbevolen dosering op een lege maag. Voor iedere patiënt wordt vervolgens een individueel gebruiksadvies opgesteld.

Als de resultaten van dit onderzoek laten zien dat inname met voedsel kan, volgt een uitgebreider onderzoek waarbij de invloed van voedsel wordt bekeken over een langere periode en bij een grotere groep patiënten. Heb je interesse om aan dit onderzoek mee te doen? Neem dan contact op met Christel Boons(c.boons@vumc.nl), Yvonne de Hartog (denhartog@vumc.nl) of Jeroen Janssen (jjwm.janssen@vumc.nl), of telefonisch via 020-444 44 44.

Meest gelezen

Meest recente artikelen