Waldenströmbehandeling met RFC geeft goede resultaten

De ziekte van Waldenström wordt meestal behandeld met chemotherapie en antistoffen. Ook de combinatie van rituximab, fludarabine en cyclofosfamide (RFC) blijkt goede resultaten te geven.

De FILO (Franse Innovatieve Leukemie Organisatie) heeft de RFC-behandeling bij patiënten met de ziekte van Waldenström laten onderzoeken. Er deden 82 patiënten mee. De gemiddelde leeftijd was 61 jaar; 25 patiënten hadden geen eerdere behandeling ondergaan. De patiënten kregen elke vier weken de RFC-combinatie toegediend, gemiddeld vijf keer.

Na afloop van de behandeling bleek ruim 85 procent een positieve reactie te vertonen. Bij 25 patiënten verbeterden de resultaten zelfs nog na het stoppen van de behandeling. Na gemiddeld elf maanden na de behandeling was de beste respons bereikt.

Na een volgtijd van gemiddeld 48 maanden had bij 67 procent van de patiënten de ziekte zich nog niet verder ontwikkeld. Wel was er bij twee patiënten een overgang te zien naar myelodydsplastisch syndroom/acute myeloïde leukemie en bij drie patiënten een overgang naar een agressief lymfoom. Dertien patiënten overleden gedurende de onderzoeksperiode. Na drie jaar was de totale overleving 90 procent. Bij 19 procent van de patiënten traden tekorten op van bloedcellen.

Conclusie: de ziekte van Waldenström reageert goed op de RFC-combinatie, zelfs als de patiënt al een zware eerdere behandeling heeft ondergaan. Het hoge percentage patiënten met een tekort aan bloedcellen kan mogelijk verminderen door bijvoorbeeld vier in plaats van vijf keer te behandelen.

Bron: American Journal of Hematology Beeld: Bill Branson

Meest gelezen

Meest recente artikelen