Wat voor AML heb ik?

'AML is een zeldzame ziekte, waarover zowel bij dokters als hij patiënten nog veel onbekendheid heerst. Daarom is het goed dat het vandaag 'AML World Awareness Day' is, onder het motto 'Know AML'. Het is belangrijk om te weten welke soort AML je hebt.'

Hoogleraar hematologie Gert Ossenkoppele (VUmc) is een van de AML-experts in Nederland. 'Zevenhonderd mensen per jaar krijgen de diagnose AML (acute myeloïde leukemie). Dat is veel minder dan bijvoorbeeld borstkanker of darmkanker. Over het algemeen komen de patiënten eerst bij de huisarts met klachten als moeheid, snel bloedingen krijgen of vaak infecties doormaken. Als er dan ook nog sprake is van een afwijkende bloeduitslag, wordt de patiënt doorgestuurd naar de specialist, waar hij uiteindelijk de diagnose AML krijgt.'
Waarom is dan een AML Awareness Day nodig? 'Omdat duidelijk moet worden dat AML niet één ziekte is, maar een heel scala aan ziektes. Welke vorm je hebt, heeft invloed op je vooruitzichten en op welke behandeling het beste is. Er zijn vormen met een heel slechte prognose, waarbij je je moet afvragen of je überhaupt wel aan de behandeling moet beginnen. Maar er zijn ook vormen waarbij behandeling heel goed mogelijk is, zelfs tot op oude leeftijd.'

Ken je AML

'Mijn boodschap is daarom: ken je AML. Dat geldt niet alleen voor patiënten, maar ook voor dokters. Sommige vormen van AML hebben een heel goede prognose, waardoor het ook zinvol wordt om oudere patiënten te behandelen. Een paar jaar geleden kreeg ik een 79-jarige dame met AML doorgestuurd, die tot ze ziek werd nog elk dag zwom. Ze kwam gelukkig bij mij op de poli. Ik heb die leukemie geclassificeerd en zag goede mogelijkheden voor behandeling. Nu zwemt ze weer dagelijks. Dokters moeten dus niet alleen naar de leeftijd van de patiënt kijken, maar ook naar de soort AML.'

Huisartsen

Maar mogen patiënten niet van dokters verwachten dat zij deze kennis hebben? 'Huisartsen ziet gemiddeld eenmaal per vijftien jaar een patiënt met AML. Ook bij algemeen internisten is de kennis en ervaring niet altijd voldoende. Dan komt het voor dat op grond van onjuiste criteria, zoals leeftijd, wordt beslist om wel of niet te behandelen. Daarom is het belangrijk om ook bij patiënten bewustzijn te creëren, zodat ze vragen: wat voor AML heb ik? En dring erop aan dat je hematoloog overleg pleegt met een van de expertisecentra in Nederland.'

Meest gelezen

Meest recente artikelen