Welke begeleiding en ondersteuning bood jouw ziekenhuis?

Kankerzorg is meer dan een medische behandeling. De manier waarop je vanuit het ziekenhuis ondersteuning krijgt vormt een minstens zo belangrijk onderdeel van de zorg. Daarom doet NFK daar onderzoek naar. Wil jij helpen door de vragenlijst in te vullen?

NFK zet zich niet alleen in voor medische zorg, maar ook voor goede begeleiding en nazorg. Belangenbehartiger expertzorg van de NFK Irene Dingemans: 'Had jij een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis? Kreeg je psychosociale begeleiding en ondersteuning aangeboden en wat vond je daarvan? En vind jij het belangrijk om deze zorg te krijgen?' Dingemans gebruikt de input in gesprekken met artsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid. Verder worden de uitkomsten uit dit onderzoek ingezet bij belangenbehartiging door Hematon zelf.

Meedoen

De vragenlijst is bedoeld voor iedereen die kanker heeft (gehad). Ben je lid van Hematon? Dan heb je deze vraag ook al per e-mail gehad. Het doneren van je ervaring duurt een paar minuten en antwoorden blijven anoniem. Je kunt meedoen tot en met 29 mei.

Doneer je ervaring

Doneer je ervaring is een programma van NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) en haar 19 lidorganisaties, waaronder Hematon. Via Doneer je ervaring verzamelt NFK ervaring en kennis voor een betere kwaliteit van leven en zorg voor (ex-)kankerpatiënten. Meld je aan voor het panel van Doneer je ervaring en krijg regelmatig een online vragenlijst met een actueel onderwerp. Het panel van Doneer Je Ervaring bestaat inmiddels uit meer dan 20.000 mensen zoals jij. Je kunt ook eenmalig meedoen. 

Meest gelezen

Meest recente artikelen