Patiëntenwijzer

Wil je kiezen in welk ziekenhuis je behandeld wilt worden? De online patiëntenwijzer kan je daarbij helpen. Hematon heeft een lijst opgesteld met voorwaarden en normen voor goede zorg voor patiënten met bloedkanker of lymfklierkanker. Het gaat daarbij om zaken die patiënten belangrijk vinden. 

}

Keuze maken

De patiëntenwijzer helpt je een keuze te maken voor een ziekenhuis. Je kunt kijken wat je belangrijk vindt en of het ziekenhuis bij jou in de buurt dat biedt. Ben je al in behandeling bij een ziekenhuis? Dan geeft de patiëntenwijzer je meer inzicht in wat het ziekenhuis te bieden heeft.

Basisvoorwaarden

De patiëntenwijzer geeft aan in hoeverre de ziekenhuizen voldoen aan de basisvoorwaarden van Hematon. Voldoet het ziekenhuis aan alle basisvoorwaarden, dan krijgt het een 'groen vinkje'. De gegevens in de patiëntenwijzer zijn afkomstig van de ziekenhuizen zelf. Alle ziekenhuizen hebben aan de inventarisatie meegedaan. Naast de basisvoorwaarden is er nog een set aanvullende normen. Deze zijn ook belangrijk, maar tellen niet mee voor het 'vinkje'.

Actualisatie

De patiëntenwijzer wordt regelmatig geactualiseerd.

Bij de actualisatie in 2019 zijn twee voorwaarden toegevoegd:

  • het ziekenhuis biedt een programma aan voor verbetering van de conditie
  • het ziekenhuis heeft beleid ontwikkeld voor palliatieve zorg

Daarnaast zijn bij de geactualiseerde aantallen nieuwe patiënten per ziekenhuis nu ook die van acute lymfatische leukemie en de ziekte van Waldenström vermeld.

Bij de actualisatie in 2017 zijn de volgende data toegevoegd:

  • aantal nieuwe patiënten per aandoening per ziekenhuis

Bij de actualisatie in 2016 werden de volgende voorwaarden toegevoegd:

  • er zijn minimaal twee (voorheen minimaal één) hematologen in het ziekenhuis werkzaam. Als er slechts één hematoloog beschikbaar is voldoet het ziekenhuis ook aan de voorwaarde als er goede afspraken zijn met hematologen van een ander ziekenhuis over intercollegiaal overleg en waarneming
  • de hematoloog en/of verpleegkundige geeft aan de patiënt mondelinge en schriftelijke informatie over het ziektebeeld van de patiënt
  • de hematoloog en/of verpleegkundige geeft mondelinge en schriftelijke informatie over Hematon

Overzicht van de voorwaarden