Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Plaatsvervangend Regioteamcoördinator

Mijn naam is Ada van Oosten en ik ben regioteamcoördinator in de regio West Nederland (lees Zuid Holland excl Rijnmond) en ik ben op zoek naar nieuwe vrijwilligers, met name een plaatsvervangende regioteamcoördinator. Zou je ons willen helpen als plaatsvervangend regioteamcoördinator (RTC) of/en regio-vrijwilliger?

Als je een hemato-oncologische aandoening hebt, wil je zo goed mogelijk geïnformeerd worden, ervaringen uitwisselen met lotgenoten en weten dat je belangen worden behartigd. Hematon is de patiëntenorganisatie die daarvoor staat. Wij zijn actief in elke regio van Nederland. We hebben contacten met hemato-oncologische medewerkers in de ziekenhuizen, we organiseren diverse vormen van lotgenotencontact zoals wandelingen of één op één lotgenotencontact in Inloophuizen en ziekenhuizen. Tevens verzorgen wij (medische) informatiebijeenkomsten voor patiënten en hun naasten.

Deze activiteiten worden georganiseerd door onze regiovrijwilligers. Dit zijn vaak vrijwilligers die zelf ziek zijn (geweest) en anderen willen helpen door het geven van informatie en het zorgen voor lotgenotencontact.

Wat doe je, samen met een maatje, als plaatsvervangend regioteamcoördinator?

 • Je handelt in de lijn en visie van Hematon
 • Je ben het maatje van de regioteamcoördinator (RTC)
 • Je vervangt de RTC bij diens afwezigheid
 • Je stelt samen met de RTC en regiovrijwilligers de grote lijnen uit in o.m. het Jaarplan en agenda voor de regiovergaderingen.
 • Je stelt samen met de RTC het Jaarverslag op
 • Je neemt deel aan de vergadering van de Comm. Lotgenotencontact team Regio’s bij afwezigheid of verhindering van de RTC.
 • Je houdt oren en ogen open in het werkveld.
 • Je hebt enige digitale vaardigheden om in ons Virtueel Kantoor te werken
 • Je vindt het leuk andere vrijwilligers bij te staan en te coachen

Voor de functie als regiovrijwilliger ben ik op zoek naar iemand met enige ICT ervaring en interesse.

Wat bieden wij als Hematon?

 • Je krijgt ondersteuning bij het inwerken, o.a. door cursussen. Je wordt begeleid gedurende en ook na je inwerkperiode
 • Je krijgt steun van andere vrijwilligers om van elkaar te leren
 • Je krijgt een Hematon e-mailadres voor gebruik binnen en buiten de organisatie
 • Je krijgt een onkostenvergoeding
 • Je blijft op de hoogte van recente medische ontwikkelingen op het gebied van hematologische-oncologische aandoeningen
 • Eenmaal per jaar organiseert Hematon een speciaal vrijwilligersweekend

Om ons werk te kunnen doen hebben we vrijwilligers nodig, al is het maar voor een paar uur per week.

Je krijgt er veel voor terug. Je krijgt veel waardering en dankbaarheid van de patiënten en andere belangstellenden. Je bent snel op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ziektebeelden, behandelingen en ontwikkelingen. Heb je interesse of wil je meer weten? Klik dan hier West@hematon.nl, dan neem ik contact met je op.

Ik hoor graag van je,

Met vriendelijke groeten,

Ada N. van Oosten