Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Reiskosten

Als je een hematologische kanker hebt, dan moet je waarschijnlijk regelmatig in het ziekenhuis zijn, voor bijvoorbeeld een onderzoek, een behandeling of een gesprek met je behandelend specialist. Dat kan de nodige reiskosten met zich meebrengen.

 • Reiskosten

 • Parkeerkosten

 • Aftrek Zorgkosten in Aangifte Inkomstenbelasting

 • Begeleiding naar het ziekenhuis

 • Samenvatting

Reiskosten

Naar boven


In een aantal gevallen worden de reiskosten die je maakt voor het reizen van en naar het ziekenhuis vanuit de basisverzekering vergoed. Dit is onder meer het geval 

 • als je oncologische behandelingen krijgt met chemotherapie, radiotherapie of immunotherapie;  
 • als je reist voor consulten, onderzoek en controles die nodig zijn voor deze oncologische behandelingen, en
 • als je reist van en naar consulten, onderzoek en controles die horen bij de behandeling (let wel: periodieke controles na afloop van de behandeling, bedoeld om te kijken of iemand genezen is en of het ziektebeeld is veranderd of teruggekomen, vallen hier niet onder). 

Wel is het zo dat je bij de meeste zorgverzekeraars hiervoor vooraf toestemming moet vragen. Kijk daarom in je eigen zorgpolis hoe dit door jouw zorgverzekeraar is geregeld  en welke verdere voorwaarden de verzekeraar stelt. 
Bij de vergoeding van reiskosten geldt een eigen bijdrage van (in 2023) € 113 per jaar, en daarnaast geldt hiervoor het verplichte eigen risico van € 385 per jaar. Dat betekent dat reiskosten dus pas worden vergoed als je je eigen risico volledig hebt gebruikt, en de reiskosten daarna meer dan € 113 bedragen. 
Meer informatie kun je vinden op de pagina Is ziekenvervoer opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering van de Rijksoverheid, en op de pagina Vervoer-ZVW Van het Zorginstituut Nederland.

Parkeerkosten

Naar boven


Als je met eigen auto reist, dan zul je in de meeste gevallen ook te maken krijgen met parkeerkosten. Deze parkeerkosten kunnen flink oplopen, zeker als je vaker in het ziekenhuis moet zijn. Op de pagina  Parkeerkosten ziekenhuis van Independer vind je een overzicht van de parkeertarieven die in en rond de verschillende ziekenhuizen in Nederland gelden. Let wel: dit zijn de tarieven van december 2020, deze tarieven kunnen inmiddels zijn aangepast!  
Parkeerkosten worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Je zult deze dus zelf moeten betalen. Wél zijn er ziekenhuizen die parkeerfaciliteiten aanbieden aan hemato-oncologische patiënten die regelmatig het ziekenhuis moeten bezoeken voor een onderzoek of behandeling. Bijvoorbeeld een parkeerabonnement voor de duur van de behandeling of een uitrijkaart waarmee je de parkeergarage gratis kunt verlaten. Informeer bij de afdeling waar je onder behandeling bent naar de mogelijkheden om hiervoor in aanmerking te komen en de voorwaarden die hiervoor gelden. 

Aftrek Zorgkosten in Aangifte Inkomstenbelasting

Naar boven


Als de kosten voor het vervoer van en naar het ziekenhuis niet door de zorgverzekeraar worden vergoed en het ziekenhuis waar je onder behandeling bent geen faciliteiten biedt voor het parkeren, dan is er misschien een mogelijkheid om deze kosten als zorgkosten in de aangifte inkomstenbelasting af te trekken. Daarvoor gelden wel de nodige voorwaarden: 

 • Je mag niet de reiskosten aftrekken die door de zorgverzekeraar zijn vergoed. Je mag ook niet de kosten aftrekken waarvoor je een vergoeding had kunnen krijgen, maar deze vergoeding niet hebt aangevraagd.
 • Je mag je kosten alleen aftrekken in het jaar waarin je ze hebt betaald. 
 • Alleen het deel van je kosten dat uitkomt boven een bepaald bedrag, het zogenaamde drempelbedrag, is aftrekbaar. Het drempelbedrag is afhankelijk van je drempelinkomen en het al dan niet hebben van een fiscale partner. Als je je aangifte online invult, dan worden het drempelbedrag en daarmee ook de aftrekbare zorgkosten automatisch berekend. Meer informatie over het drempelbedrag kun je vinden op de pagina Drempelbedrag 2023 op de website van de Belastingdienst.  
 • Als de uitgaven die je hebt in verband met je ziekte of behandeling hoger zijn dan het drempelbedrag, dan kun je deze uitgaven als zorgkosten aftrekken. Tot de zorgkosten worden ook gerekend de kosten van vervoer van en naar het ziekenhuis waar je onder behandeling bent, dus taxikosten, kosten voor openbaar vervoer, autokosten (daarbij gaat het om de werkelijke kosten voor de kilometers die je hebt gereden; voor het bepalen van de kilometerprijs kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van de routeplanner van de ANWB en parkeerkosten. 

Meer informatie over de aftrek van reiskosten als zorgkosten kun je vinden op de pagina Vervoerskosten ziekte invaliditeit aftrekken op de website van de Belastingdienst.

Begeleiding naar het ziekenhuis

Naar boven


Als je begeleiding nodig hebt bij je reis met openbaar vervoer naar en van het ziekenhuis, bijvoorbeeld omdat je slecht ter been bent, dan kun je een ‘OV-begeleiderskaart’ aanvragen. Je begeleider mag dan gratis met je meereizen in bus, tram, metro of trein. De voorwaarden en een aanvraagformulier vind je op de pagina Aanvraagformulier OV Begeleiderskaart van Argonaut Advies. Sommige verzekeraars vergoeden ook de reiskosten van een begeleider als je met de taxi reist. Kijk daarvoor in je zorgpolis.

Samenvatting

Naar boven


Reizen van en naar een ziekenhuis in het kader van de diagnose ‘kanker’ kan de nodige kosten met zich meebrengen. Reiskosten worden vanuit je zorgverzekering vergoed in het geval van een behandeling met chemotherapie, radiotherapie of immunotherapie, als je reist voor consulten, onderzoek en controles die nodig zijn voor deze oncologische behandelingen of bij deze behandelingen horen.
Parkeerkosten worden niet vergoed. Als je reis- en parkeerkosten meer bedragen dan het door de Belastingdienst vastgestelde drempelinkomen en deze kosten niet door je zorgverzekeraar zijn vergoed, dan heb je wellicht de mogelijkheid om deze kosten af te trekken als zorgkosten in de aangifte inkomstenbelasting.

Ontmoeten

kom naar één van onze bijeenkomsten