Gesloten

GCLLSG HO133 NHL

Algemene informatie

 • Ziektebeeld: Agressieve non-hodgkinlymfomen
 • Verrichter: GCLLSG
 • Leeftijd: 18 - 65
 • Stadium: Eerstelijnsbehandeling
Aantal patiënten:
870 (van 870)
Aantal ziekenhuizen:
}
33 (van 33)

Titel:
Autologe stamceltransplantatie na rituximab/ibrutinib/ara-C bevattende inductietherapie voor behandeling van mantelcellymfoom – een gerandomiseerde studie van het Europese MCL netwerk.

Definitie

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met mantelcellymfoom (MCL), een subtype van non-Hodgkin lymfomen (NHL). Onderzocht wordt of het toevoegen van een nieuw middel aan de standaardbehandeling effectief is.

Doel onderzoek

 • De standaardbehandeling voor patiënten met mantelcellymfoom bestaat uit twee delen, een eerste deel (inductiebehandeling) om de ziekte zoveel mogelijk terug te dringen, en een tweede deel om het effect te behouden (consolidatiebehandeling).
 • De inductiebehandeling bevat afwisselend kuren R-CHOP en R-DHAP. In deze behandeling wordt chemotherapie CHOP (cyclofosfamide, doxorubicine en vincristine) of DHAP (cisplatinum en cytarabine) gecombineerd met het middel rituximab (immunotherapie).
 • In de consolidatiebehandeling wordt een hoge dosis chemotherapie gegeven, gevolgd door een stamceltransplantatie met stamcellen van de patiënt zelf. Deze studie onderzoekt of het toevoegen van het middel ibrutinib (capsules) aan de standaardbehandeling een gunstig effect heeft. De patiënten die de nieuwe behandeling krijgen ontvangen ook nog een derde deel, namelijk onderhoudsbehandeling met ibrutinib gedurende 2 jaar. Ook wordt onderzocht of het toevoegen van ibrutinib zo effectief is dat een consolidatiebehandeling (hoge dosis chemotherapie en stamceltransplantatie met eigen stamcellen) niet meer nodig is.

Behandeling

 • Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 3 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken.
 • Groep 1 krijgt de standaardbehandeling: 3 kuren met afwisselend R-CHOP en 3 kuren R-DHAP (totaal 6 kuren), gevolgd door hoge dosis chemotherapie en (eigen) stamceltransplantatie.
 • Groep 2 krijgt 3 kuren met afwisselend R-CHOP met ibrutinib en 3 kuren R-DHAP (totaal 6 kuren), gevolgd door hoge dosis chemotherapie en (eigen) stamceltransplantatie. Na de stamceltransplantatie volgt een onderhoudsbehandeling met ibrutinib.
 • Groep 3 krijgt 3 kuren met afwisselend R-CHOP met ibrutinib en 3 kuren R-DHAP (totaal 6 kuren), gevolgd door een onderhoudsbehandeling met ibrutinib. De behandeling wordt gestopt als:
 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Voorwaarden

 • De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:
 • Patiënten met mantelcellymfoom (MCL).
 • Patiënten zijn 18 jaar en ouder tot maximaal 65 jaar.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger. De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.

Loting

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Deelnemende ziekenhuizen

Ziekenhuizen die deelnemen aan het onderzoek staan benoemd op de HOVON website bij het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

Ziekenhuis

33 resultaten Sorteer op
 • Non-HOVON-Sites 771
 • NL-Groningen-UMCG 12 06-04-2018
 • NL-Utrecht-UMCUTRECHT 7 05-11-2018
 • NL-Rotterdam-ERASMUSMC 7 15-11-2017
 • NL-Den Haag-HAGA 6 14-03-2018
 • NL-Amsterdam-VUMC 5 16-03-2018
 • NL-Nijmegen-RADBOUDUMC 5 10-10-2017
 • NL-Den Bosch-JBZ 5 06-12-2017
 • NL-Hoofddorp-SPAARNEGASTHUIS 4 21-09-2018
 • BE-Antwerpen Edegem-UZA 4 10-04-2018
 • BE-Leuven-UZLEUVEN 4 19-12-2017
 • NL-Breda-AMPHIA 3 05-06-2018
 • NL-Rotterdam-MAASSTADZIEKENHUIS 3 19-01-2018
 • NL-Eindhoven-MAXIMAMC 3 03-04-2018
 • NL-Enschede-MST 3 02-10-2018
 • NL-Zwolle-ISALA 3 16-02-2018
 • NL-Leeuwarden-MCL 3 27-03-2018
 • NL-Zutphen-GELREZUTPHEN 3 17-12-2019
 • NL-Maastricht-MUMC 3 20-03-2018
 • NL-Nieuwegein-ANTONIUS 3 12-04-2019
 • BE-Roeselare-AZDELTA 2 18-10-2017
 • NL-Emmen-SCHEPER 2 17-01-2020
 • BE-Antwerpen-ZNASTUIVENBERG 2 21-11-2017
 • BE-Haine-Saint-Paul-JOLIMONT 2 19-12-2017
 • NL-Leiden-LUMC 1 12-04-2019
 • NL-Roosendaal-BRAVIS 1 15-05-2018
 • NL-Goes-ADRZ 1 13-03-2018
 • BE-Brussel-UZBRUSSEL 13-07-2018
 • BE-Gent-UZGENT 04-01-2019
 • NL-Tilburg-ETZ 17-05-2019
 • BE-Brugge-AZBRUGGE 05-10-2018
 • NL-Amsterdam-AMC 12-02-2019
 • NL-Gouda-GROENEHART 12-04-2019
Legenda