Gesloten

HOVON HO146 ALL

Algemene informatie

 • Ziektebeeld: Acute lymfatische leukemie (ALL)
 • Verrichter: HOVON
 • Leeftijd: 18 - 70
 • Stadium: Eerstelijnsbehandeling
Aantal patiënten:
71 (van 71)
Aantal ziekenhuizen:
}
18 (van 18)

Titel:
Blinatumomab toegevoegd aan prefase en consolidatie behandeling van volwassenen met een precursor B-cel acute lymfatische leukemie.

Definitie

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met nieuw gediagnostiseerde en onbehandelde B-cel acute lymfatische leukemie. Onderzocht wordt of toevoegen van een nieuwe vorm van immunotherapie met een antistof genaamd blinatumomab, aan de standaard chemotherapie het behandelingsresultaat verbetert.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt of toevoeging van drie kuren blinatumomab aan de standaard behandeling met chemotherapie het behandelingsresultaat verbetert. Wordt er nog restziekte gevonden in het beenmerg na de eerste 2 fasen (pre-fase/remissie-inductie en consolidatie kuur 1) met chemotherapie? Is er bij minder patiënten sprake van terugkeer van de leukemie? Is de overleving op de lange termijn beter dan zonder toevoeging van dit middel?

Behandeling

 • Deelnemende patiënten krijgen de standaard behandeling met toevoeging van blinatumomab. De behandeling bestaat uit 3 fasen.
 • Fase 1, pre-fase en remissie-inductie:
 • Standaard chemokuur met daaraan toegevoegd, via een continu lopend infuus blinatumomab, gedurende 14 dagen.
 • Fase 2, consolidatie:
 • Na herstel van fase 1 start er een reeks van 8 kuren. Naast 6 standaard chemokuren wordt er tweemaal gedurende 4 weken continu blinatumomab gegeven. Deze behandeling kan meestal thuis gegeven worden eventueel onder begeleiding van de thuiszorg.
 • Fase 3, onderhoudsbehandeling of allogene (donor) stamceltransplantatie:
 • Dit is een standaardbehandeling. De onderhoudsbehandeling bestaat uit chemotherapie gedurende 2 jaar.

Voorwaarden

 • De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:
 • Patiënten met CD19 positieve B-cel acute lymfatische leukemie.
 • Patiënten zijn tussen de 18 en 70 jaar oud.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger

Loting

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Deelnemende ziekenhuizen

Ziekenhuizen die deelnemen aan het onderzoek staan benoemd op de HOVON website bij het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

Ziekenhuis

18 resultaten Sorteer op
 • NL-Rotterdam-ERASMUSMC 21 16-05-2019
 • NL-Nieuwegein-ANTONIUS 8 13-07-2018
 • NL-Groningen-UMCG 8 24-09-2019
 • BE-Antwerpen Edegem-UZA 6 04-07-2019
 • BE-Roeselare-AZDELTA 5 20-06-2019
 • NL-Utrecht-UMCUTRECHT 4 16-07-2019
 • NL-Amsterdam-VUMC 3 08-02-2019
 • NL-Den Haag-HAGA 3 26-11-2018
 • BE-Brugge-AZBRUGGE 3 01-10-2019
 • NL-Amersfoort-MEANDERMC 3 22-11-2019
 • NL-Amsterdam-AMC 2 10-01-2020
 • NL-Leiden-LUMC 2 14-06-2019
 • BE-Antwerpen-ZNASTUIVENBERG 1 09-07-2019
 • BE-Gent-UZGENT 1 03-03-2020
 • NL-Zwolle-ISALA 1 04-06-2019
 • NL-Enschede-MST
 • NL-Maastricht-MUMC
 • BE-Leuven-UZLEUVEN
Legenda