Verslag bijeenkomst 22 februari – Amersfoort 

Beeld Frank Noordanus Myeloom

Een uitpuilende collegezaal in het Meander Ziekenhuis te Amersfoort rondom multipel myeloom, op zaterdagmiddag 22 februari jongstleden. Veel bezoekers waren er voor het eerst, terwijl andere als doorgewinterde patiënt vooral waren gekomen om over de laatste ontwikkelingen te horen. Deze dag kwamen drie dokters aan het woord, allen internist-hematoloog.

Beenmergziekte 

Hematoloog Josien Regelink nam de toehoorders mee op haar reis naar ‘wat is multipel myeloom voor ziekte?’ Het is een plasmacelziekte, een kwaadaardige beenmergziekte die veroorzaakt wordt door een woekering van de plasmacellen. Kenmerkend is dat de ziekte nog altijd niet te genezen is en dat er botafbraak plaatsvindt door woekerende cellen. 

Vier hoofdsignalen 

Bij het stellen van de diagnose zijn vier hoofdsignalen belangrijk. Is er sprake van een te hoog calciumgehalte in het bloed, van nierfalen, van bloedarmoede en/of van botontkalking? Het is niet gemakkelijk om de juiste diagnose te stellen. De huisarts denkt lang niet altijd meteen aan multipel myeloom als hij hoort over bijvoorbeeld dorst, wazig gevoel, benauwdheid, botpijn, braken, vermoeidheid of obstipatie. Een doorverwijzing naar het ziekenhuis geeft een grotere kans op een vaststelling van de ziekte middels een scan, beenmergonderzoek, bloedonderzoek en urineonderzoek.  

Behandelplan 

Als de diagnose gesteld is, zo vertelde de volgende hematoloog, Saskia Klein, moet een behandelplan worden opgesteld. Niets doen komt overigens ook voor en die fase staat bekend als wait-and-see. Als er sprake is van behandelen, kijkt de dokter eerst naar de fitheid in combinatie met de leeftijd van de patiënt. Oudere medicijnen als melfalan en prednison tellen nog altijd mee. Nieuwe medicijnen zijn vaak niet direct gericht op het doden van de cel maar op het ontregelen van zijn leefomgeving. Anno 2020 gaan we de strijd niet meer winnen met één medicijn, zo was haar betoog. Het liefst zetten we volgens landelijke HOVON-normen een cocktail in van drie verschillende medicijnen. 

Achter de hand 

Lang niet altijd wordt het ‘beste middel’ als eerste ingezet omdat het ziekenhuis graag nog een of meer medicijnen achter de hand wil houden. De kans dat multipel myeloom na een behandeling terugkeert is namelijk groot. De ziekte volledig uitbannen lukt nog altijd niet en dan is het handig als nog niet alle middelen zijn ingezet. 

Heldere taal 

Dokters hebben de taak om in de spreekkamer heldere en vooral eerlijke taal te bezigen: wat zijn de kansen met dit middel, wat kunnen de bijwerkingen zijn, waarom stel ik deze behandeling voor? Een oproep is er deze middag aan de patiënt; vertel op het spreekuur eerlijk over uw klachten, over uw zorgen, over de bijwerkingen. Gezamenlijk gaan dokter en patiënt multipel myeloom te lijf.  

Gekrompen

Terug in de collegezaal ging de derde hematoloog, Rob Fijnheer, met Rob Fijnheer_Foto_Frank Noordanus_150X175.jpgpatiënt Jansen in gesprek. Deze laatste vertelde dat het enkele maanden had geduurd voordat multipel myeloom kon worden vastgesteld. In de tussentijd was deze welbespraakte meneer maar liefst 12 cm gekrompen. De dokter vertelde dat dit heden ten dage niet meer voor kan komen. Huisartsen volgen nu de richtlijn om bij aanhoudende rugpijn nader onderzoek te doen op multipel myeloom. 

Bijwerkingen 

Ondanks dat de behandelingen aansloegen, waren er telkens nare bijwerkingen, stak de ziekte met enige regelmaat de kop op en moest steeds weer een nieuw behandelplan worden opgezet. Voeg dat bij hartfalen en prostaatkanker waardoor de volgende getallen gaan spreken: meneer Jansen is 78 keer opgenomen geweest in het ziekenhuis en bracht 120 keer een bezoek aan de poli. Vol goede moed, omdat er veelbelovende medicijnen op de deur kloppen, stapt het echtpaar Jansen de toekomst in. 

Pluim 

Een opmerkelijk slot van deze lang maar boeiende middag. Na alle lofuitingen, bedankjes en bloemen nam dokter Klein het woord. ‘Ook Hematon verdient een grote pluim want jullie stellen ons als dokters in staat om onze boodschap uit te dragen. Geweldig dat dit soort bijeenkomsten georganiseerd wordt.’ 

Meest gelezen

Meest recente artikelen