Vrijwilliger Belangenbehartiging voor de werkgroep Kanker en Werk

Wij zijn op zoek naar:

Vrijwilliger Belangenbehartiging voor de werkgroep Kanker en Werk

 

Wie zijn wij?

 

Hematon is de patiëntenorganisatie voor patiënten met bloed- of lymfklierkanker en mensen die daarvoor een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Hematon bevordert lotgenotencontact, geeft informatie en voorlichting en doet aan belangenbehartiging. Het hart van de organisatie wordt gevormd door ruim 150 vrijwilligers.

De commissie Belangenbehartiging voert namens Hematon overleg met zorgprofessionals (hematologen, verpleegkundigen), Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH), HOVON, farmacie, internationale patiëntenorganisaties, werkgevers, EMA, KWF, ZonMW enzovoort, met het doel de zorg voor de patiënt en hun naasten te optimaliseren.

Waar zijn we naar op zoek?

Voor de werkgroep Kanker en Werk zoeken we een vrijwilliger. De werkgroep houdt zich bezig met het beantwoorden van vragen van onze achterban, het adviseren over kanker en werk gerelateerde vragen en het onderhouden van contacten in het netwerk. De werkgroep bestaat uit vier vrijwilligers en is onderdeel van de commissie belangenbehartiging.

Maatschappelijke participatie is medebepalend voor iemands kwaliteit van leven. Behoud van werk is dan een belangrijk behandeldoel. Maar onze gezondheidszorg is niet ingericht op het ondersteunen van zieken bij hun arbeidsparticipatie. In het arbeidsdomein heeft ruim 40% van de werkenden geen toegang tot bedrijfsgezondheidszorg, of deze zorg is onder de maat. Veel(ex-)patiënten hebben grote zorgen en stress rondom werk en inkomen. Samen met NFK zetten we dit onderwerp ook op de politieke agenda.

We zijn op zoek naar een vrijwilliger met interesse voor dit brede onderwerp, die zich 6-8 uur per week hiervoor wil inzetten.

Wat vragen we verder van je als vrijwilliger?

 • Je bent (of wordt) lid van Hematon en draagt je steentje bij aan het verbeteren van de zorg voor de hemato-oncologische patiënt en zijn naasten;
 • Je handelt in lijn met de missie en visie van Hematon; 
 • Je hebt ervaring en/of affiniteit met de thema’s van Hematon;
 • Je bent enthousiast en energiek;
 • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Je bent een teamspeler;
 • Je kan zelfstandig werken en bent organisatorisch sterk;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken met Microsoft Office 365 (m.n. Outlook, Excel, SharePoint en Teams);
 • Je handelt in lijn met het Handboek Vrijwilligers en de nota Vrijwilligersbeleid;

Je legt verantwoording af aan de voorzitter van de commissie Belangenbehartiging.

Wat bieden wij als Hematon?

 • Je wordt vrijwilliger van Hematon;
 • Je krijgt een vrijwilligersaccount met eigen mailadres en toegang tot het intranet;
 • Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding;
 • Je mag deelnemen aan de vrijwilligersdagen;
 • Je krijgt scholing die je voor je rol nodig hebt;
 • Je gaat samenwerken met andere vrijwilligers die hetzelfde doel hebben;
 • Je gaat samenwerken met vrijwilligers die van elkaar leren en elkaar steunen.

Heb je interesse?

Stuur dan je motivatie en cv naar belangenbehartiging@hematon.nl, ter attentie van de voorzitter van de commissie Belangenbehartiging. Voor meer informatie kun je ook bellen met 06 - 11 14 47 21 (Marianne van Maarschalkerweerd).