Vrijwilliger HOVON-werkgroep Chronische myeloïde leukemie

Wij zijn op zoek naar:

Vrijwilliger HOVON-werkgroep Chronische myeloïde leukemie (CML)

Wie zijn wij?

Hematon is de patiëntenorganisatie voor patiënten met bloed- of lymfklierkanker en mensen die daarvoor een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Hematon bevordert lotgenotencontact, geeft informatie en voorlichting en doet aan belangenbehartiging. Het hart van de organisatie wordt gevormd door ruim 150 vrijwilligers.

Waar zijn we naar op zoek?

Voor de HOVON-werkgroep CML zoeken we een vrijwilliger. Deze werkgroep heeft tot doel het ontwikkelen van klinisch wetenschappelijk onderzoek en is een platform voor het uitwisselen kennis en richtlijnontwikkeling.

De werkgroep bestaat uit artsen (hematologen, pathologen, moleculair biologen en onderzoekers). De patiëntenvereniging is vertegenwoordigd in de werkgroep: twee deelnemers vanuit Hematon (één vaste en één vervanger) en twee deelnemers vanuit de MPN-stichting. Bij de vergaderingen zijn gemiddeld 20-25 deelnemers aanwezig. De vergaderingen zijn 3-4 keer per jaar. We vragen je om voorbereiding en terugkoppeling in de commissie Belangenbehartiging.

In de HOVON-werkgroepen geef je vanuit het patiëntenperspectief commentaar op studievoorstellen, richtlijnen en andere initiatieven van die werkgroep. 

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die ervaringsdeskundig is en zich ongeveer 4 uur per week hiervoor wil inzetten.

Voor deze functie vragen wij: 

 • Je bent (of wordt) lid van Hematon 
 • Je handelt in lijn met de missie en visie van Hematon
 • Je hebt ervaring en/of affiniteit met de thema’s van Hematon
 • Je bent geïnteresseerd in onderzoeken en richtlijnen over CML
 • Je draagt je steentje bij aan het verbeteren van de zorg voor de hemato-oncologische patiënt en zijn naasten
 • Je bent enthousiast en energiek
 • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden 
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken met Microsoft Office 365 (m.n. Outlook, Excel, SharePoint en Teams) 
 • Je handelt in lijn met het Handboek Vrijwilligers en de nota Vrijwilligersbeleid 
 • Je legt verantwoording af aan de voorzitter van de commissie Belangenbehartiging. 

Wat bieden wij als Hematon? 

 • Je wordt vrijwilliger van Hematon
 • Je krijgt een vrijwilligersaccount met eigen mailadres en toegang tot het intranet
 • Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding
 • Je mag deelnemen aan de vrijwilligersdagen
 • Je krijgt scholing die je voor je rol nodig hebt
 • Je gaat samenwerken met andere vrijwilligers die hetzelfde doel hebben
 • Je gaat samenwerken met vrijwilligers die van elkaar leren en elkaar steunen


 Heb je interesse?

Stuur dan je motivatie en cv naar belangenbehartiging@hematon.nl, ter attentie van de voorzitter van de commissie Belangenbehartiging. Voor meer informatie kun je ook bellen met 06-111 44 721 (Marianne van Maarschalkerweerd).