Vrijwilligers voor de regio West

Wil jij je eigen ervaring met bloedkanker, lymfklierkanker of stamceltransplantatie op een positieve manier inzetten? Kun jij een luisterend oor bieden? Dan ben jij misschien de nieuwe vrijwilliger die ons regioteam komt versterken!

Hematon heeft als doel informatievoorziening, belangenbehartiging en lotgenotencontact voor mensen met bloed- en lymfklierkanker en voor mensen die in verband met een hematologische aandoening een stamceltransplantatie krijgen of hebben gehad. Hematon is er ook voor naasten en stamceldonoren en organiseert lotgenotencontact.

Hematon is verdeeld in 10 regio's, die elk op eigen wijze aan leden informatie geven door middel van bijeenkomsten en lotgenotencontact.
In de regio West Nederland  (provincie Zuid-Holland, behalve Rijnmond) zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om ons team te komen versterken, want met meer mensen kunnen we nog meer voor onze leden betekenen.

Wat doe je, samen met een maatje, als regio-vrijwilliger van Hematon?

  • Je organiseert lotgenotencontact in de inloophuizen of tijdens wandelingen en (medische)informatiebijeenkomsten in de ziekenhuizen

  • Je bezoekt afdelingen hematologie in ziekenhuizen en inloophuizen in onze regio, legt contact en zorgt voor de brochures en het informatiemateriaal

  • Je hebt regelmatig contact met je regioteam en vergadert ongeveer zes keer per jaar voor het maken van plannen en uitwisselen van ervaringen

  • Je inbreng vanuit je eigen ervaringen en contacten wordt zeer gewaardeerd

  • Je doet het niet alleen maar samen met een collega regiovrijwilliger

Wij bieden
Je levert een waardevolle en belangrijke bijdrage aan het vrijwilligerswerk van Hematon. We vergoeden je onkosten op declaratiebasis. We bieden je een omgeving die je helpt om beter te worden als vrijwilliger, inclusief scholing op het gebied van communicatie en lotgenotencontact. Je wordt ingewerkt door het team en hebt regelmatig contact met de andere regiovrijwilligers om van te leren.

Je blijft zelf op de hoogte van medische ontwikkelingen op het gebied van hemato-oncologische aandoeningen door informatie op de website en bijeenkomsten.

Meer weten?
Op de website van Hematon vind je meer informatie over Hematon, en de andere activiteiten van Hematon. Je kunt hier ook de folders en brochures zelf inzien.
Wil je meer weten, of je aanmelden als regio vrijwilliger? Stuur een email naar de coördinator van deze regio Ada van Oosten, west@hematon.nl