Vooruitzichten bij MDS

Myelodysplastische syndromen (MDS) is een verzamelnaam voor een aantal kwaadaardige beenmergaandoeningen, waarbij de normale ontwikkeling van de bloedcellen is verstoord.

Vooruitzichten bij MDS

Van alle mensen met MDS is volgens de Nederlandse Kanker Registratie vijf jaar na de diagnose nog 45% in leven. Maar de feitelijk overleving varieert enorm en is afhankelijk van het type MDS,  de specifieke chromosoomafwijking en de leeftijd. Daarnaast zijn deze cijfers gemiddelden en zeggen nog niet zoveel over de individuele patiënt.

Jouw vooruitzichten kunnen beter zijn dan dit gemiddelde, maar helaas ook slechter. Echter, overlevingscijfers zijn per definitie altijd cijfers uit het verleden. Verbeteringen die vandaag worden ingevoerd leiden pas over jaren tot aangepaste overlevingscijfers.

Ontmoeten

kom naar één van onze bijeenkomsten