Vooruitzichten bij TCL

De vooruitzichten bij T-cellymfoom hangen sterk af van je leeftijd.

Vooruitzichten bij TCL

De vooruitzichten voor mensen met het Perifeer T-cellymfoom, hangen sterk af van de leeftijd waarop de diagnose wordt gesteld en wanneer de behandeling start. Het gemiddelde percentage mensen dat vijf jaar na de diagnose nog in leven is, is helaas maar 55 procent. Maar hoe jonger, hoe beter de vooruitzichten. Van de mensen onder de 40 jaar is driekwart nog in leven na vijf jaar. Bij 75-plussers is de overlevingskans met deze diagnose helaas minder dan 30 procent.

Dankzij wetenschappelijk onderzoek en betere medicijnen worden de vooruitzichten wel steeds beter. Sinds 1990 is de overlevingskans na vijf jaar, gemiddeld over alle leeftijdsgroepen, gestegen van 45 naar bijna 55 procent.

Veel mensen krijgen na behandeling voor het Perifeer T-cellymfoom niet hun oude leven terug. Door de late effecten van de chemo kunnen ze last krijgen van lichamelijke problemen. Deze late effecten zijn:

  • Aantasting van de slijmvliezen van maag, darmen en ademhalingsorganen
  • Beschadiging van de hartspier
  • Conditieverlies
  • Problemen met de spijsvertering

Lees meer over late effecten.

Overlevingscijfers
De overlevingscijfers van mensen met TCL zijn gebaseerd op gemiddelden. Ze zeggen niet veel over jou als individuele patiënt. Je eigen vooruitzichten kunnen beter zijn dan dit gemiddelde, maar soms ook slechter. Bedenk ook dat overlevingscijfers per definitie altijd cijfers zijn uit het verleden. Verbeteringen die vandaag worden ingevoerd leiden pas over jaren tot andere overlevingscijfers.

Ontmoeten

kom naar één van onze bijeenkomsten