Expertisecentra

De hemato-oncologische zorg is in Nederland in principe goed geregeld. Er zijn tien grote ziekenhuizen aangewezen als expertisecentrum. Meestal zijn dit universitaire ziekenhuizen. Daar worden veel hemato-oncologische patiënten behandeld en wordt er ook veel onderzoek gedaan naar betere behandelingen.

Alle andere ziekenhuizen zijn organisatorisch aan die tien grote verbonden. Ze werken samen en de grote centra geven de hematologen in de verbonden ziekenhuizen adviezen over alle hemato-oncologische patiënten in behandeling. Er is voortdurend overleg. Ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek werken deze ziekenhuizen samen.

Samenwerken

Op de website van de HOVON kun je zien welk ziekenhuis met welk expertisecentrum samenwerkt. Een hemato-oncologische patiënt kan bijvoorbeeld prima terecht in een ziekenhuis in Amstelveen, omdat de hematologen van dat ziekenhuis intensieve contacten hebben met het expertisecentrum van het VUmc in Amsterdam. Het behandelplan voor een individuele patiënt in Amstelveen wordt altijd opgesteld in overleg met Amsterdam.

Advies gevraagd?

Ben je in behandeling in een ander ziekenhuis dan een van de tien expertisecentra, vraag gerust aan je hematoloog of hij jouw casus heeft besproken met het expertisecentrum. Vraag hem ook wat het advies van het expertisecentrum was. Heeft je hematoloog geen contact gehad, dan kun je hem gerust vragen dat alsnog te doen.